Izveidojiet nelielas atlasīto fotogrāfiju kopijas. Ja ir ievietotas divas atmiņas kartes, varat izvēlēties karti, kas tiks izmantota mainīto izmēru kopiju glabāšanai.

Vairāku attēlu izmēru maiņa

Ja retušēšanas izvēlnei piekļuvāt, izmantojot G , varat mainīt vairāku atlasīto attēlu izmērus.

 1. Retuša izvēlnē atlasiet [ Mainīt izmērus].

  Iezīmējiet [ Mainīt izmēru ] un nospiediet 2 .

 2. Izvēlieties galamērķi.

  • Ja ir ievietotas divas atmiņas kartes, varat izvēlēties retušēto kopiju adresātu, iezīmējot [Izvēlēties galamērķi ] un nospiežot 2 .

  • [ Izvēlēties galamērķi ] nav pieejams, ja ir ievietota tikai viena atmiņas karte. Pārejiet uz 3. darbību.

  • Nospiediet 1 vai 3 lai iezīmētu kartes slotu, un nospiediet J .

 3. Izvēlieties izmēru.

  • Iezīmējiet [ Izvēlēties izmēru ] un nospiediet 2 .

  • Iezīmējiet vajadzīgo izmēru (garumu pikseļos), izmantojot 1 un 3 un nospiediet J .

 4. Izvēlieties, kā tiek atlasīti attēli.

  Opcija

  Apraksts

  [ Atlasīt attēlu(s) ]

  Mainiet atlasīto attēlu izmērus. Var atlasīt vairākus attēlus.

  [ Izvēlēties datumu ]

  Mainiet visu atlasītajos datumos uzņemto attēlu izmērus.

  [ Izvēlēties mapi ]

  Mainiet visu attēlu izmērus atlasītajā mapē.

  Ja izvēlējāties [ Select image(s) ], pārejiet uz 6. darbību.

 5. Atlasiet avota slotu.
  • Iezīmējiet slotu ar karti, kurā ir attēli, un nospiediet 2 .

  • Ja ir ievietota tikai viena atmiņas karte, jums netiks prasīts izvēlēties slotu.

 6. Izvēlieties attēlus.

  Ja izvēlējāties [ Atlasīt attēlu(s) ] :

  • Iezīmējiet attēlus, izmantojot kursortaustiņu.

  • Lai skatītu iezīmēto attēlu pilnekrāna režīmā, nospiediet un turiet pogu X ( T ).

  • Lai atlasītu iezīmēto attēlu, nospiediet pogu W ( Y ). Atlasītie attēli ir atzīmēti ar ikonu 8 Lai atceltu iezīmētā attēla atlasi, W ( Y ); 8 vairs netiks rādīta. Visi atlasītie attēli tiks kopēti 3. darbībā izvēlētajā izmērā.

  • Kad atlase ir pabeigta, nospiediet J

  Ja izvēlējāties [ Atlasīt datumu ] :

  • Iezīmējiet datumus, izmantojot kursortaustiņu, un nospiediet 2 lai atlasītu ( M ) vai atceltu atlasi ( U ).

  • Visi attēli, kas uzņemti datumos, kas atzīmēti ar rūtiņu ( M ), tiks kopēti 3. darbībā izvēlētajā izmērā.

  • Nospiediet J lai turpinātu pēc vajadzīgo datumu atlases.

  Ja izvēlējāties [ Atlasīt mapi ] :

  • Iezīmējiet mapi un nospiediet J lai atlasītu; visi attēli atlasītajā mapē tiks kopēti 3. darbībā izvēlētajā izmērā.

 7. Saglabājiet mainītā izmēra kopijas.

  Tiks parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš; iezīmējiet [ ] un nospiediet J lai saglabātu mainītās kopijas.

Mainīt izmērus

Atkarībā no mainītās kopijas lieluma atskaņošanas tālummaiņa var nebūt pieejama, kad tiek rādītas mainītas kopijas.