Izveidot kopijas ar samazinātu perifēro kropļojumu; tas var samazināt stobra kropļojumus attēlos, kas uzņemti ar platleņķa objektīviem, vai tapas spilvena kropļojumus attēlos, kas uzņemti ar telefoto objektīviem. Izvēlieties [ Auto ], lai ļautu kamerai automātiski labot kropļojumus un pēc tam veikt precīzus pielāgojumus, izmantojot kursortaustiņu. Izvēlieties [ Manuāli ], lai manuāli samazinātu kropļojumus.

  • Efektu var priekšskatīt rediģēšanas displejā.

  • [ Auto ] ir paredzēts lietošanai tikai ar attēliem, kas uzņemti ar G, E un D tipa objektīviem. Tomēr ņemiet vērā, ka dažus šāda veida objektīvus, tostarp datora un zivju acs objektīvus, nevar izmantot. Ar citiem objektīviem rezultāti netiek garantēti.

  • Ņemiet vērā, ka [ Manuāli ] ir jāizmanto kopijām, kas izveidotas, izmantojot opciju [Auto ], un fotoattēliem, kas uzņemti, izmantojot fotoattēlu uzņemšanas izvēlnes opciju [Auto distortion control]. Manuālo kropļojumu kontroli nevar turpmāk piemērot kopijām, kas izveidotas, izmantojot [ Manual ].

  • Nospiediet 4 lai samazinātu adatu spilvena kropļojumus, 2 lai samazinātu stobra kropļojumus.

  • Nospiediet J lai saglabātu retušēto kopiju.

Izkropļojumu kontrole
  • Ņemiet vērā, ka lielākas izkropļojumu kontroles rezultātā tiek izgrieztas vairāk malu.

  • Izkropļojumu kontrole var stipri apgriezt vai izkropļot kopiju malas, kas izveidotas no fotogrāfijām, kas uzņemtas ar DX objektīviem attēla apgabalos, kas nav [ DX (24×16) ].