Lista de meniu

Camera oferă următoarele meniuri. Pentru o descriere mai completă a elementelor individuale de meniu, consultați capitolul „Ghid de meniu” din Manualul de referință . Este posibil ca unele elemente să nu fie afișate în funcție de setările camerei sau de tipul de obiectiv, de unitatea bliț sau de alt accesoriu atașat.

MENIU REDARE

Șterge

Dosar de redare

Opțiuni de afișare pentru redare

Copiați imaginea(i)

Revizuirea imaginii

După ștergere

Rotiți în sus

Prezentare de diapozitive

Evaluare

MENIU FOTOGRAFIE

Resetați meniul de fotografiere

Dosar de stocare

Denumirea fișierelor

Rolul jucat de cărți în slotul 2

Zona imagine

Calitatea imaginii

Marimea imaginii

Înregistrare NEF (RAW).

Setări de sensibilitate ISO

echilibru alb

Setați Picture Control

Gestionați controlul imaginii

Spațiu de culoare

D‑Lighting activ

Expunere lungă NR

NR ISO ridicat

Control vignette

Compensarea difracției

Control automat al distorsiunii

Reducerea pâlpâirii

Control bliț

Bracketing automat

Expunere multiplă

HDR (gamă dinamică înaltă)

Fotografiere cu temporizator interval

Film time-lapse

Fotografiere cu schimbarea focalizării

Fotografie silențioasă cu vizualizare live

MENIU FILMARE

Resetați meniul de filmare

Denumirea fișierelor

Destinaţie

Zona imagine

Dimensiunea cadrelor/cadența cadrelor

Calitatea filmului

Tip de fișier de film

Setări de sensibilitate ISO

echilibru alb

Setați Picture Control

Gestionați controlul imaginii

D‑Lighting activ

NR ISO ridicat

Compensarea difracției

Reducerea pâlpâirii

VR electronic

Sensibilitatea microfonului

Atenuator

Raspuns in frecventa

Reducerea zgomotului vântului

Volumul căștilor

Cod de timp

MENIU DE SETARI PERSONALIZATE

Resetați setările personalizate

o focalizare automată

a1

Selectare prioritate AF-C

a2

Selectarea priorității AF-S

a3

Urmărirea focalizării cu blocare

a4

Detectare feței cu urmărire 3D

a5

Detectare automată a feței/ochilor AF

a6

Punctele de focalizare utilizate

a7

Stocați punctele după orientare

a8

Activare AF

a9

Înfăşurare punct de focalizare

a10

Opțiuni pentru punctele de focalizare

a11

AF cu lumină scăzută

a12

Inel de focalizare manuală în modul AF

b Măsurare/expunere

b1

Pași EV pentru controlul expunerii

b2

Compensare ușoară a expunerii

b3

Contorizare matrice

b4

Zona ponderată în centru

b5

Reglați fin expunerea optimă

c Temporizatoare/Blocare AE

c1

Buton de declanșare AE‑L

c2

Temporizator standby

c3

Autodeclanșator

c4

Întârzierea opririi monitorizării

d Fotografiere/afișare

d1

Viteza de fotografiere în modul CL

d2

Max. eliberare continuă

d3

Sincronizare. opțiunile modului de eliberare

d4

Modul de întârziere a expunerii

d5

Obturator electronic cu perdea frontală

d6

Viteze de expunere extinse (M)

d7

Secvența de numere de fișier

d8

Salvați originalul (EFECTE)

d9

Previzualizarea expunerii (Niv)

d10

Afișare grilă de încadrare

d11

Puncte de vârf

d12

Iluminare LCD

d13

Vizualizare live în modul continuu

d14

VR optic

e Bracketing/bliț

e1

Viteza de sincronizare a blițului

e2

Viteza obturatorului blițului

e3

Expunere comp. pentru blitz

e4

Auto c Control sensibilitate ISO

e5

Bliț de modelare

e6

Ordinea de bracketing

f Comenzi

f1

Customize i meniu

f2

Personalizeaza i meniul (Lv)

f3

Controale personalizate

f4

butonul OK

f5

Personalizați cadranele de comandă

f6

Eliberați butonul pentru a utiliza cadranul

f7

Indicatoare inverse

f8

D comutator

g Film

g1

Customize i meniu

g2

Controale personalizate

g3

Viteza AF

g4

Sensibilitate de urmărire AF

g5

Evidențiați afișajul

MENIUL DE CONFIGURARE

Formatați cardul de memorie

Salvați setările utilizatorului

Resetați setările utilizatorului

Limba

Fus orar și data

Luminozitatea monitorului

Monitorizați echilibrul culorilor

Orizontul virtual

Afișaj informații

Opțiuni de reglare fină AF

Date despre lentile non-CPU

Curățați senzorul de imagine

Blocați oglinda pentru curățare

Imagine Dust Off ref fotografie

Maparea pixelilor

Comentariu imagine

Informații privind drepturile de autor

Opțiuni de bip

Comenzi tactile

HDMI

Date despre locație

Opțiuni pentru telecomandă fără fir (WR).

Atribuiți butonul Fn de la distanță (WR).

Modul avion

Conectați-vă la dispozitivul inteligent

Conectați-vă la PC

Transmițător fără fir (WT-7)

Marcajul de conformitate

Informații despre baterie

Slot gol de blocare de eliberare

Salvați/încărcați setările meniului

Resetează toate setările

Versiunea softului

MENIU RETOUCH

Procesare NEF (RAW).

Tunde

Redimensionați

D-Lighting

Retușare rapidă

Corectarea ochilor roșii

Îndreptați

Controlul distorsiunii

Controlul perspectivei

Monocrom

Suprapunerea imaginii

Trim film

MENIU MEU

Adăugați articole

Eliminați articole

Clasează articolele

Alegeți fila