Apăsați butonul A (AE-L/AF-L) pentru a bloca focalizarea și expunerea pentru fotografiile realizate folosind focalizarea automată.

 • Puteți alege rolul atribuit butonului A Utilizați Setări personalizate f3 [ Comenzi personalizate ] și g2 [ Comenzi personalizate ] din meniul Setări personalizate pentru a alege rolurile jucate de buton în timpul fotografierii și, respectiv, al înregistrării filmului.

Blocare expunere (AE).

Blocarea expunerii poate fi utilizată pentru a recompune fotografii după măsurarea unui subiect care nu se va afla în zona de focalizare selectată în compoziția finală. Blocarea expunerii este deosebit de eficientă atunci când pentru măsurare este selectată [ Măsurare spot ] sau [ Măsurare ponderată centrală ].

Blocare focalizare

Utilizați blocarea focalizării pentru a bloca focalizarea pe subiectul curent atunci când este selectat AF‑A sau AF‑C pentru modul AF. Când utilizați blocarea focalizării, alegeți un mod de zonă AF, altul decât [ Auto-zonă AF ].

Blocarea focalizării și a expunerii

 1. Poziționați subiectul în punctul de focalizare selectat și apăsați pe jumătate butonul de declanșare pentru a seta focalizarea și expunerea.

 2. Cu butonul de declanșare apăsat până la jumătate ( q ), apăsați butonul A ( w ).

  • Focalizarea și expunerea se vor bloca în timp ce butonul A este apăsat. Expunerea nu se va schimba chiar și atunci când compoziția este modificată.

  • O pictogramă AE-L va fi afișată în vizor sau monitor.

 3. Ținând apăsat butonul A , recompuneți fotografia.

  Nu modificați distanța dintre cameră și subiect. Dacă distanța până la subiect se modifică, eliberați blocarea și focalizați din nou la noua distanță.

Blocarea focalizării când AF-S este selectat pentru modul AF

Focalizarea se va bloca în timp ce butonul de declanșare este apăsat la jumătate. Focalizarea se va bloca și în timp ce butonul A este apăsat.

Utilizarea butonului de declanșare pentru blocarea expunerii

Dacă este selectat [ Pornit (apăsare pe jumătate) ] pentru Setarea personalizată c1 [ Buton de declanșare AE‑L ], expunerea se va bloca în timp ce butonul de declanșare este apăsat până la jumătate.

Realizarea mai multor fotografii la aceeași distanță de focalizare
 • Focalizarea va rămâne blocată dacă țineți apăsat butonul A între fotografii, permițând să fie realizate mai multe fotografii succesive la aceeași setare de focalizare.

 • Focalizarea va rămâne, de asemenea, blocată dacă țineți apăsat butonul de declanșare la jumătate dintre fotografii.