Puteți alege o zonă de imagine utilizând elementul [ Zona imagine ] > [ Alegeți zona imaginii ] din meniul de filmare. Selectați [ FX ] pentru a înregistra filme în ceea ce se numește „format film bazat pe FX”, [ DX ] pentru a filma în „format film bazat pe DX”. Diferențele dintre cele două sunt ilustrate mai jos.

  • Dimensiunile zonelor înregistrate sunt de aproximativ 35,9 × 20,2 mm (format film bazat pe FX) și 23,5 × 13,2 mm (format film bazat pe DX). Filmele filmate cu un obiectiv în format DX și [ Activat ] selectat pentru [ Zona imagine ] > [ Tăiere automată DX ] în meniul de înregistrare a filmului sunt înregistrate în format film bazat pe DX.

  • Activarea reducerii vibrațiilor electronice selectând [ Pornit ] pentru [ VR electronic ] în meniul de filmare reduce dimensiunea decupării, mărind ușor distanța focală aparentă.