Utilizați butonul W ( Y ) pentru a alege modul în care aparatul foto măsoară lumina atunci când setați expunerea.

Butonul W ( Y ).

Butonul W ( Y ) poate fi dezactivat în unele moduri de fotografiere sau când se aplică anumite condiții.

Alegerea unei opțiuni de măsurare

Țineți apăsat butonul W ( Y ) și rotiți selectorul principal de comandă.

Opțiune

Descriere

TODO: tabel/tgroup/tbody/row[1]/entry[1]/p/indexmarkerL

[ Măsurare matrice ]

Măsurarea matriceală este adaptată la o gamă largă de subiecte. Produce rezultate cu aspect natural.

TODO: tabel/tgroup/tbody/row[2]/entry[1]/p/indexmarkerM

[ Contorizare ponderată în centru ]

Camera atribuie cea mai mare greutate centrului cadrului. Poate fi folosit cu subiecte care domină compoziția, de exemplu.

TODO: tabel/tgroup/tbody/row[3]/entry[1]/p/indexmarkerN

[ Măsurare spot ]

Camera măsoară un cerc de 4 mm (0,16 in.) în diametru (aproximativ 1,5% din cadru). Utilizați, de exemplu, pentru a măsura o anumită zonă a cadrului atunci când subiectul este iluminat din spate sau are zone puternic contrastante.

TODO: tabel/tgroup/tbody/row[4]/entry[1]/p/indexmarkert

[ Măsurare ponderată în funcție de evidențiere ]

Camera atribuie cea mai mare greutate luminilor. Utilizați această opțiune pentru a reduce pierderea de detalii în momentele evidențiate, de exemplu atunci când fotografiați artiștii luminați pe scenă.