Utilizați butonul E (compensarea expunerii) pentru a modifica expunerea față de valoarea sugerată de cameră. Compensarea expunerii poate fi utilizată pentru a face imaginile mai luminoase sau mai întunecate.

−1 EV

Fără compensare a expunerii

+1 EV

Butonul E

Butonul E poate fi dezactivat în unele moduri de fotografiere sau când se aplică anumite condiții.

Ajustarea compensației expunerii

Țineți apăsat butonul E și rotiți selectorul principal de comandă.

  • Valorile mai mari fac subiectul mai luminos, valorile mai întunecate.

  • Expunerea normală poate fi restabilită setând compensarea expunerii la ±0,0. Compensarea expunerii nu este resetată când camera este oprită.