Pentru scopuri ilustrative, afișajele sunt afișate cu toți indicatorii aprinși.

Vizorul

1

Grila de încadrare 1 ( d10: Afișare grilă de încadrare )

2

Puncte de focalizare ( Încadrarea fotografiilor în vizor (Fotografie cu vizor) , Mod zonă AF )

3

Zona imagine ( Ajustarea setărilor zonei imaginii )

4

Indicator de pas 2, 3 ( f3: comenzi personalizate )

5

Indicator de rulare 2, 4 ( f3: comenzi personalizate )

6

Detectare pâlpâire ( Reducerea pâlpâirii )

7

Indicator „Fără card de memorie” ( Fără card de memorie introdus )

8

Paranteze pentru zona AF ( Încadrarea fotografiilor în vizor (Fotografie în vizor) )

9

Indicator monocrom 5 ( Utilizarea modurilor de efecte speciale , Procesarea imaginii (Controale imaginii) )

10

Indicator mod efecte speciale ( utilizarea modurilor cu efecte speciale )

11

Indicator de focalizare ( Încadrarea fotografiilor în vizor (Fotografie cu vizor) )

12

Contorizare ( Alegerea modului în care aparatul foto setează expunerea )

13

Blocare expunere automată (AE) ( Blocare expunere automată )

14

Indicator de program flexibil ( Program flexibil )

15

Viteza obturatorului ( S (Automat cu prioritate declanșatorului) , M (manual)

Modul de focalizare automată ( Modul de focalizare automată )

16

Diafragma (număr f; A (Auto cu prioritate deschidere) , M (manual)

Diafragma (număr de opriri; obiective fără CPU , Lentile compatibile fără CPU )

17

indicator HDR ( Interval dinamic ridicat (HDR) )

18

Indicator de expunere/bracketing bliț ( Expunere și bracketing bliț )

Indicator de bracketing WB ( Bracketing balans de alb )

Indicator de bracketing ADL ( Bracketing ADL )

19

Avertizare baterie descărcată ( Nivel baterie )

20

Indicator de sensibilitate ISO ( Reglarea sensibilității camerei la lumină (Sensibilitate ISO) )

21

„k” (apare atunci când rămâne memorie pentru peste 1000 de expuneri; Indicatorii cardului de memorie și numărul de expuneri rămase )

22

Indicator de pregătire bliț 6 ( Utilizarea unui bliț în cameră )

23

Indicator de blocare FV ( Blocare FV )

24

Indicator de sincronizare bliț ( Fixarea vitezei de expunere la limita de viteză de sincronizare bliț )

25

Indicator de oprire a diafragmei ( Lentile fără CPU , Lentile compatibile fără CPU )

26

Indicator de expunere

Expunere ( Indicatori de expunere )

Compensarea expunerii ( Compensarea expunerii )

Bracketing expunere/bliț ( Expunere și bracketing bliț )

Bracketing WB ( Bracketing balans de alb )

Bracketing ADL ( Bracketing ADL )

27

Indicator de compensare bliț ( Compensarea blițului )

28

Indicator de compensare a expunerii ( Compensarea expunerii )

29

Indicator automat de sensibilitate ISO ( Control automat al sensibilității ISO )

30

Sensibilitate ISO ( Ajustarea sensibilității camerei la lumină (Sensibilitate ISO) )

Indicator presetat de înregistrare a balansului de alb ( Fotografie cu vizor )

Cantitatea D-Lighting activă ( D‑Lighting activ )

31

Numărul de expuneri rămase ( Indicatori card de memorie și Număr de expuneri rămase , Capacitate card de memorie )

Numărul de fotografii rămase înainte ca memoria tampon să se umple ( The Memory Buffer , Capacitate card de memorie )

Valoarea compensării expunerii ( Compensarea expunerii )

Valoarea compensarii blitului ( Compensarea blițului )

Indicator mod PC ( Software )

  1. Afișat când este selectat [ Pornit ] pentru setarea personalizată d10 [ Afișare grilă de încadrare ].

  2. Poate fi afișat prin apăsarea unui buton căruia i-a fost atribuit [ Orizont virtual vizor ] utilizând Setarea personalizată f3 [ Controale personalizate ].

  3. Funcționează ca un indicator de rulare atunci când aparatul foto este rotit pentru a face fotografii în orientare „înalt” (portret).

  4. Funcționează ca un indicator de pas atunci când camera este rotită pentru a face fotografii în orientare „înalt” (portret).

  5. Afișat în modul j sau când este selectat Picture Control [ Monocrom ] sau Picture Control bazat pe [ Monocrom ].

  6. Afișat când este atașată o unitate bliț opțională. Indicatorul de pregătire a blițului se aprinde când blițul este încărcat.

Afișajul informațiilor

1

Modul de fotografiere ( Alegerea unui mod de fotografiere )

2

Indicator de program flexibil ( Program flexibil )

3

Modul setare utilizator ( Setări utilizator: moduri U1 și U2 )

4

Indicator de sincronizare bliț ( Fixarea vitezei de expunere la limita de viteză de sincronizare bliț )

5

Viteza obturatorului ( S (Automat cu prioritate declanșatorului) , M (manual)

6

Indicator de oprire a diafragmei ( Lentile fără CPU , Lentile compatibile fără CPU )

7

Diafragma (număr f; A (Auto cu prioritate deschidere) , M (manual)

Diafragma (număr de opriri; obiective fără CPU , Lentile compatibile fără CPU )

8

Indicator de expunere/bracketing bliț ( Expunere și bracketing bliț )

Indicator de bracketing WB ( Bracketing balans de alb )

Indicator de bracketing ADL ( Bracketing ADL )

indicator HDR ( Interval dinamic ridicat (HDR) )

Indicator de expunere multiplă ( Combinarea expunerilor multiple într-o singură fotografie (Expunere multiplă) )

9

„k” (apare atunci când rămâne memorie pentru peste 1000 de expuneri; Indicatorii cardului de memorie și numărul de expuneri rămase )

10

Numărul de expuneri rămase ( Indicatori card de memorie și Număr de expuneri rămase , Capacitate card de memorie )

Indicator mod PC ( Software )

11

Indicator de expunere

Expunere ( Indicatori de expunere )

Compensarea expunerii ( Compensarea expunerii )

Bracketing expunere/bliț ( Expunere și bracketing bliț )

Bracketing WB ( Bracketing balans de alb )

Bracketing ADL ( Bracketing ADL )

12

Sensibilitate ISO ( Ajustarea sensibilității camerei la lumină (Sensibilitate ISO) )

13

Indicator de sensibilitate ISO ( Reglarea sensibilității camerei la lumină (Sensibilitate ISO) )

Indicator automat de sensibilitate ISO ( Control automat al sensibilității ISO )

14

Indicator de blocare FV ( Blocare FV )

15

Blocare expunere automată (AE) ( Blocare expunere automată )

16

Indicator de compensare bliț ( Compensarea blițului )

17

Indicator de compensare a expunerii ( Compensarea expunerii )

Valoarea compensării expunerii ( Compensarea expunerii )

1

Indicator de conexiune Bluetooth ( Conectați-vă la dispozitivul inteligent )

Modul avion ( Modul avion )

2

Indicator de conexiune Wi-Fi ( Conectați-vă la PC )

3

Indicator de reducere a zgomotului de expunere lungă ( NR expunere lungă )

4

Indicator de control al vignetei ( Vignette Control )

5

Obturator electronic pentru perdea frontală ( d5: Obturator electronic cu perdea frontală )

6

Modul de întârziere a expunerii ( d4: Modul de întârziere a expunerii )

7

Indicator temporizator de interval ( Fotografierea la un interval stabilit (Fotografiere cu temporizator de interval) )

indicator t („ceasul nu setat”) ( pictograma t )

8

Modul control bliț ( Mod control bliț )

9

Indicator „Beep” ( Opțiuni de bip )

10

Indicator baterie ( Nivel baterie )

11

i zona de afișare a meniului ( Butonul i (meniul i ) )

12

Ghid

Icoana t

O pictogramă t intermitent indică faptul că ceasul camerei a fost resetat. Data și ora înregistrate cu fotografii noi nu vor fi corecte; utilizați opțiunea [ Fus orar și dată ] > [ Data și oră ] din meniul de configurare pentru a seta ceasul la ora și data corecte.

Folosind meniul i

Pentru a accesa meniul i , apăsați butonul i sau atingeți ghidul din afișajul de informații. Apăsați din nou butonul i sau apăsați butonul R pentru a reveni la afișajul de informații când setările sunt finalizate.

Vizualizare live (fotografie statică/filme)

Fotografie statică

1

Modul de fotografiere ( Alegerea unui mod de fotografiere )

2

Indicator de program flexibil ( Program flexibil )

3

Modul setare utilizator ( Setări utilizator: moduri U1 și U2 )

4

Paranteze pentru zona AF ( Încadrarea fotografiilor pe monitor (Vizualizare live) )

5

Modul bliț ( Butonul N ( Y ) , Moduri bliț )

6

Indicator temporizator de interval ( Fotografierea la un interval stabilit (Fotografiere cu temporizator de interval) )

indicator t („ceasul nu setat”) ( pictograma t )

Indicator „Fără card de memorie” ( Fără card de memorie introdus )

7

AF urmărire subiect ( AF urmărire subiect )

8

Modul de focalizare automată ( Fotografie Live View )

9

Modul zonă AF ( Fotografie Live View )

10

D‑Lighting activ ( D‑Lighting activ )

11

Picture Control ( Procesarea imaginii (Comenzile imaginii) )

12

Indicator de date de locație ( Date despre locație )

13

Balanța de alb ( Obținerea culorilor naturale cu diferite surse de lumină (Echilibrul de alb) )

14

Calitatea imaginii ( Reglarea calității imaginii )

15

Zona imagine ( Ajustarea setărilor zonei imaginii )

16

Marimea imaginii ( Alegerea unei dimensiuni a imaginii )

17

Reglare negativă a expunerii digitizatorului de film ( Fotografierea negativelor de film (digitalizator negativ) )

18

pictograma i ( Butonul i (meniul i ) )

19

Indicator de expunere și bracketing bliț ( Expunere și bracketing bliț )

Indicator de bracketing WB ( Bracketing balans de alb )

Indicator de bracketing ADL ( Bracketing ADL )

indicator HDR ( Interval dinamic ridicat (HDR) )

Indicator de expunere multiplă ( Combinarea expunerilor multiple într-o singură fotografie (Expunere multiplă) )

20

Poziția cadrului curent în secvența de expunere/bracketing bliț ( Expunere și bracketing bliț )

Poziția cadrului curent în secvența de bracketing pentru balansul de alb ( Bracketing balans de alb )

Poziția cadrului curent în secvența de bracketing ADL ( Bracketing ADL )

Numărul de expuneri (expunere multiplă; combinarea expunerilor multiple într-o singură fotografie (expunere multiplă) )

21

Indicator de expunere

Expunere ( Indicatori de expunere )

Compensarea expunerii ( Compensarea expunerii )

Bracketing automat ( Variarea expunerii sau a balansului de alb pe o serie de fotografii (bracketing) )

22

Indicator de conexiune Bluetooth ( Conectați-vă la dispozitivul inteligent )

Modul avion ( Modul avion )

23

Indicator de pregătire pentru bliț * ( Utilizarea unui bliț în cameră )

24

„k” (apare atunci când rămâne memorie pentru peste 1000 de expuneri; Indicatorii cardului de memorie și numărul de expuneri rămase )

25

Numărul de expuneri rămase ( Indicatori card de memorie și Număr de expuneri rămase , Capacitate card de memorie )

26

Indicator de conexiune Wi-Fi ( Conectați-vă la PC )

27

Sensibilitate ISO ( Ajustarea sensibilității camerei la lumină (Sensibilitate ISO) )

28

Indicator de sensibilitate ISO ( Reglarea sensibilității camerei la lumină (Sensibilitate ISO) )

Indicator automat de sensibilitate ISO ( Control automat al sensibilității ISO )

29

Indicator de compensare a expunerii ( Compensarea expunerii )

30

Indicator de compensare bliț ( Compensarea blițului )

31

Diafragma (număr f; A (Auto cu prioritate deschidere) , M (manual)

Diafragma (număr de opriri; obiective fără CPU , Lentile compatibile fără CPU )

32

Indicator de oprire a diafragmei ( Lentile fără CPU , Lentile compatibile fără CPU )

33

Viteza obturatorului ( S (Automat cu prioritate declanșatorului) , M (manual)

34

Indicator de sincronizare bliț ( Fixarea vitezei de expunere la limita de viteză de sincronizare bliț )

35

Indicator de focalizare ( Telemetrul electronic )

36

Indicator de blocare FV ( Blocare FV )

37

Contorizare ( Alegerea modului în care aparatul foto setează expunerea )

38

Blocare expunere automată (AE) ( Blocare expunere automată )

39

Indicator baterie ( Nivel baterie )

40

Indicator de deschidere maximă ( f3: comenzi personalizate )

41

Detectare pâlpâire ( Reducerea pâlpâirii )

42

Fotografie silențioasă ( Obturatorul electronic (fotografie silențioasă cu vizualizare live) )

Obturator electronic pentru perdea frontală ( d5: Obturator electronic cu perdea frontală )

43

Modul de întârziere a expunerii ( d4: Modul de întârziere a expunerii )

44

Fotografiere la atingere ( Comenzi tactile )

45

Evidențiați indicatorul de afișare ( g5: Evidențiați afișaj )

46

Avertizare de temperatură ( Afișajul numărătorului invers )

Timp de vizualizare live rămas ( Afișajul numărătorului invers )

  • Afișat când este atașată o unitate bliț opțională. Indicatorul de pregătire a blițului se aprinde când blițul este încărcat.

Avertismente de temperatură
  • Dacă temperatura camerei crește, vor fi afișate un avertisment de temperatură și un cronometru cu numărătoare inversă. Când temporizatorul ajunge la zero, monitorul se va opri.

  • Cronometrul devine roșu când este atins marcajul de treizeci de secunde. În unele cazuri, temporizatorul poate fi afișat imediat după pornirea camerei.

Filmare

1

indicator de înregistrare ( Înregistrare filme (mod b ) )

Indicator „Fără film” ( De remarcat la înregistrarea filmelor )

2

Control extern înregistrării ( conectarea la recordere HDMI )

Indicator N-Log ( Conectarea la recordere HDMI )

3

Dimensiunea cadrului și rata/calitatea imaginii ( Dimensiunea cadrelor/Rata cadrelor și calitatea filmului )

4

Timp ramas ( Înregistrare filme (mod b ) )

5

Cod de timp ( Cod de timp )

6

Nume de fișier ( Denumirea fișierelor )

7

Reducerea zgomotului vântului ( Reducerea zgomotului vântului )

8

Volumul căștilor ( Volumul căștilor )

9

Modul de lansare (fotografie statică; Realizarea fotografiilor în timpul filmării )

10

Nivelul sunetului ( Înregistrare filme (mod b ) )

11

Sensibilitatea microfonului ( Sensibilitatea microfonului )

12

Raspuns in frecventa ( Raspuns in frecventa )

13

Indicator electronic VR ( VR electronic )

Panoul de control

1

Indicator de conexiune Bluetooth ( Conectați-vă la dispozitivul inteligent )

2

Indicator de conexiune Wi-Fi ( Conectați-vă la PC )

3

Temperatura de culoare ( Alegerea unei temperaturi de culoare )

4

Indicator de expunere multiplă ( Combinarea expunerilor multiple într-o singură fotografie (Expunere multiplă) )

5

Indicator de compensare bliț ( Compensarea blițului )

6

Indicator de compensare a expunerii ( Compensarea expunerii )

7

Indicator B („ceasul nu setat”) ( Pictograma B („ceasul nu setat”) )

8

Indicator de bracketing ( Variarea expunerii sau a balansului de alb pe o serie de fotografii (bracketing) )

9

Indicator de expunere

Expunere ( Indicatori de expunere )

Compensarea expunerii ( Compensarea expunerii )

Bracketing expunere/bliț ( Expunere și bracketing bliț )

Bracketing WB ( Bracketing balans de alb )

Bracketing ADL ( Bracketing ADL )

10

Indicator de sincronizare bliț ( fixarea vitezei de expunere la limita vitezei de sincronizare a blițului )