Pentru a opri obiectivul până la diafragma selectată și pentru a previzualiza adâncimea câmpului în timpul fotografierii, apăsați și mențineți apăsat butonul Pv.

  • Unitățile de bliț opționale compatibile cu sistemul de iluminat creativ Nikon (CLS) vor emite un bliț de modelare. Blițul de modelare poate fi dezactivat selectând [ Dezactivat ] pentru Setarea personalizată e5 [ Bliț de modelare ].

  • Puteți alege rolul atribuit butonului Pv. Utilizați Setări personalizate f3 [ Comenzi personalizate ] și g2 [ Comenzi personalizate ] din meniul Setări personalizate pentru a alege rolurile jucate de buton în timpul fotografierii și, respectiv, al înregistrării filmului.

Butonul Pv

Butonul Pv poate fi dezactivat în unele moduri de fotografiere sau când se aplică anumite condiții.