În redarea cadru întreg, zoom și miniaturi, butonul Q / g ( U ) poate fi folosit pentru a proteja fotografiile de ștergerea accidentală. Fișierele protejate nu pot fi șterse folosind butonul O ( Q ) sau elementul [ Ștergere ] din meniul de redare. Rețineți că imaginile protejate vor fi șterse atunci când cardul de memorie este formatat ( Formatați cardul de memorie ).

Pentru a proteja o fotografie:

  1. Selectați o imagine.

    Afișați imaginea în redare cadru întreg sau zoom în redare sau evidențiați-o în lista de miniaturi.

  2. Apăsați butonul Q / g ( U ).

    Fotografia va fi marcată cu pictograma P Pentru a elimina protecția fotografiei astfel încât să poată fi ștearsă, afișați fotografia sau evidențiați-o în lista de miniaturi și apoi apăsați butonul Q / g ( U ).

Eliminarea protecției de la toate imaginile

Pentru a elimina protecția tuturor imaginilor din folderul sau folderele selectate curent pentru [ Dosar redare ] în meniul de redare, apăsați butoanele Q / g ( U ) și O ( Q ) împreună timp de aproximativ două secunde în timpul redării.