Soluțiile la unele probleme comune sunt enumerate mai jos.

  • Informațiile de depanare pentru aplicația SnapBridge pot fi găsite în ajutorul online al aplicației, care poate fi vizualizat la:
    https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html

  • Pentru informații despre transmițătorul wireless WT-7, consultați manualul furnizat împreună cu WT-7.

  • Pentru informații despre Wireless Transmitter Utility sau Camera Control Pro 2, consultați ajutorul online pentru aplicația în cauză.

Problemă

Soluţie

Camera afișează o eroare TCP/IP.

Verificați setările pentru computerul gazdă sau routerul wireless și ajustați setările camerei în mod corespunzător ( Setări de rețea ).

Aparatul foto afișează o eroare „fără card de memorie”.

Confirmați că cardul de memorie este introdus corect ( Introducerea cardurilor de memorie ).

Încărcarea este întreruptă și nu poate fi reluată.

Încărcarea se va relua dacă camera este oprită și apoi pornită din nou ( Încărcarea imaginilor ).

Conexiunea este nesigură.

Dacă este selectat [ Auto ] pentru [ Canal ], alegeți [ Manual] și selectați canalul manual ( Setări conexiune Wi-Fi ).

Dacă camera este conectată la un computer în modul infrastructură, verificați dacă routerul este setat la un canal între 1 și 8 ( Setări de rețea ).

[ Conectare la dispozitiv inteligent ] și [ Conectare la PC ] sunt incolore și nu pot fi selectate.

Aceste opțiuni nu sunt disponibile când WT-7 este conectat. Opriți WT-7 ( Transmițător fără fir (WT-7) ).