Când o unitate bliț care acceptă controlul unificat al blițului (un SB-5000, SB-500, SB-400 sau SB-300) este montată pe cameră, modul de control al blițului, nivelul blițului și alte setări pot fi ajustate folosind elementul [ Control bliț ] > [ Mod control bliț ] din meniul de fotografiere (în cazul SB‑5000, aceste setări pot fi ajustate și folosind comenzile de pe unitatea bliț). Opțiunile disponibile variază în funcție de blițul utilizat, în timp ce opțiunile afișate sub [ Mod control bliț ] variază în funcție de modul selectat. Setările pentru alte unități de bliț pot fi ajustate numai folosind comenzile unității blițului.

  • [ TTL ]: modul i‑TTL. În cazul SB-500, SB-400 și SB-300, compensarea blițului poate fi ajustată ținând butonul c ( Y ) și rotind selectorul secundar de comandă.

  • [ Bliț extern automat ]: În acest mod, puterea este ajustată automat în funcție de cantitatea de lumină reflectată de subiect; compensarea blițului este, de asemenea, disponibilă. Blițul extern automat acceptă modurile „apertura automată” ( q A ) și „auto non-TTL” ( A ). Consultați manualul unității bliț pentru detalii.

  • [ Manual cu prioritate distanță ]: Alegeți distanța până la subiect; puterea blițului va fi reglată automat. Este disponibilă și compensarea blițului.

  • [ Manual ]: Alegeți manual nivelul blițului.

  • [ Bliț repetat ]: Blițul se declanșează în mod repetat în timp ce obturatorul este deschis, producând un efect de expunere multiplă. Alegeți nivelul blițului ([ Ieșire ]), de câte ori se declanșează unitatea ([ Times ]) și de câte ori se declanșează blițul pe secundă ([ Frecvență ], măsurat în Herți). Opțiunile disponibile pentru [ Times ] variază în funcție de opțiunile selectate pentru [ Output ] și [ Frequency ]; consultați documentația furnizată cu unitatea bliț pentru detalii.

Control unificat Flash

Controlul unificat al blițului permite camerei și unității blițului să partajeze setările. Dacă pe cameră este montată o unitate bliț care acceptă controlul unificat al blițului, modificările setărilor blițului efectuate fie cu aparatul foto, fie cu unitatea blițului se reflectă pe ambele dispozitive, la fel ca și modificările efectuate folosind software-ul opțional Camera Control Pro 2.