Pentru a vizualiza Setări personalizate, selectați A din meniurile camerei.

Setările personalizate sunt folosite pentru a personaliza setările camerei în funcție de preferințele individuale. Meniul Setări personalizate este împărțit pe niveluri.

Sunt disponibile următoarele setări personalizate: 1

Articol

0

[ Resetați setările personalizate ]

Resetați setările personalizate

a [ Focalizare automată ]

a1

[ Selecția priorității AF‑C ]

a1: Selectare prioritate AF‑C

a2

[ Selecția priorității AF‑S ]

a2: Selectare prioritate AF-S

a3

[ Urmărirea focalizării cu blocare ]

a3: Urmărirea focalizării cu Lock-On

a4

[ Detecție a feței cu urmărire 3D ]

a4: Urmărire 3D Detectare feței

a5

[ Detecție automată a feței/ochilor AF în zonă ]

a5: Detectare automată a feței/ochilor AF cu zonă

a6

[ Puncte de focalizare utilizate ]

a6: Puncte de focalizare utilizate

a7

[ Pastrați puncte după orientare ]

a7: Stocați puncte în funcție de orientare

a8

[ Activare AF ]

a8: Activare AF

a9

[ Încheierea punctului de focalizare ]

a9: Înfăşurare punct de focalizare

a10

[ Opțiuni punct de focalizare ]

a10: Opțiuni punct de focalizare

a11

[ AF cu lumină scăzută ]

a11: AF cu lumină scăzută

a12

[ Inel de focalizare manuală în modul AF ] 2

a12: Inel de focalizare manuală în modul AF

b [ Măsurare/expunere ]

b1

[ Pași EV pentru controlul expunerii ]

b1: Pași EV pentru Cntrl expunere

b2

[ Compensare ușoară a expunerii ]

b2: Compensare ușoară a expunerii

b3

[ Măsurare matrice ]

b3: Măsurarea matricei

b4

[ Zona ponderată în centru ]

b4: Zona ponderată în centru

b5

[ Reglați fin expunerea optimă ]

b5: Reglați fin expunerea optimă

c [ Temporizatoare/Blocare AE ]

c1

[ Butonul de declanșare AE‑L ]

c1: Buton de declanșare AE-L

c2

[ Temporizator standby ]

c2: Temporizator de așteptare

c3

[ Autodeclanșator ]

c3: Autodeclanșator

c4

[ Întârziere oprire monitor ]

c4: Întârziere oprire monitor

d [ Fotografiere/afișare ]

d1

[ Viteza de fotografiere în modul CL ]

d1: Viteza de fotografiere în modul CL

d2

[ Max. eliberare continuă ]

d2: Max. Eliberare continuă

d3

[ Sincronizare. opțiuni pentru modul de eliberare ]

d3: Sincronizare. Opțiuni pentru modul de lansare

d4

[ Mod de întârziere expunere ]

d4: Modul de întârziere a expunerii

d5

[ Obturator electronic cu perdea frontală ]

d5: Obturator electronic cu perdea frontală

d6

[ Viteze extinse de expunere (M) ]

d6: Viteze extinse de expunere (M)

d7

[ Secvență de numere de fișiere ]

d7: Secvență de numere de fișier

d8

[ Salvați originalul (EFECTE) ]

d8: Salvați originalul (EFECTE)

d9

[ Previzualizarea expunerii (Nivel) ]

d9: Previzualizarea expunerii (Lv)

d10

[ Afișare grilă de încadrare ]

d10: Afișare grilă de încadrare

d11

[ Realele de vârf ]

d11: Peaking Highlights

d12

[ Iluminare LCD ]

d12: Iluminare LCD

d13

[ Vizualizare live în modul continuu ]

d13: Vizualizare live în modul continuu

d14

[ VR optică ] 3

d14: VR optic

e [ Bracketing/bliț ]

e1

[ Viteza de sincronizare bliț ]

e1: Viteza de sincronizare a blițului

e2

[ Viteza de expunere bliț ]

e2: Viteza obturatorului blițului

e3

[ Comp. expunere pentru blitz ]

e3: Expunere Comp. pentru Flash

e4

[Auto c Controlul sensibilității ISO]

e4: Auto c Control sensibilitate ISO

e5

[ Bliț de modelare ]

e5: Modeling Flash

e6

[ Ordine de bracketing ]

e6: Ordine de bracketing

f [ Comenzi ]

f1

[Customize i meniul]

f1: Personalizează i meniul

f2

[Customize i menu (Lv)]

f2: Personalizare i meniu (Lv)

f3

[ Comenzi personalizate ]

f3: Comenzi personalizate

f4

[ Butonul OK ]

f4: Butonul OK

f5

[ Personalizați cadranele de comandă ]

f5: Personalizați cadranele de comandă

f6

[ Butonul de eliberare pentru a utiliza cadranul ]

f6: Eliberați butonul pentru a utiliza cadranul

f7

[ Indicatoare inverse ]

f7: Indicatoare inverse

f8

[ Comutator D ]

f8: D Comutator

g [ Film ]

g1

[Customize i meniul]

g1: Personalizați i meniul

g2

[ Comenzi personalizate ]

g2: comenzi personalizate

g3

[ Viteza AF ]

g3: Viteză AF

g4

[ Sensibilitate de urmărire AF ]

g4: Sensibilitate de urmărire AF

g5

[ Evidențiați afișaj ]

g5: Evidențiați Afișaj

  1. Elementele modificate de la valorile implicite sunt indicate prin asteriscuri (“ U ”).

  2. Acest articol este disponibil numai cu lentile compatibile.

  3. Acest articol este disponibil numai cu obiectivele AF‑P compatibile care nu sunt echipate cu un comutator de reducere a vibrațiilor.