Pentru a alege rolul jucat de cardul de memorie în Slot 2 atunci când sunt introduse două carduri de memorie, apăsați G și selectați [ Rol jucat de card în Slot 2 ] în meniul de fotografiere.

Opțiune

Descriere

P

[ Debordare ]

Cardul din Slot 2 este folosit numai atunci când cardul din Slot 1 este plin.

Q

[ Backup ]

Fiecare imagine este înregistrată de două ori, o dată pe cardul din Slot 1 și din nou pe cardul din Slot 2.

R

[ Slot RAW 1 - Slot JPEG 2 ]

  • Copiile NEF (RAW) ale fotografiilor realizate la setările NEF (RAW) + JPEG sunt înregistrate numai pe cardul din Slot 1, JPEG se copiează numai pe cardul din Slot 2.

  • Imaginile realizate cu alte setări de calitate a imaginii sunt înregistrate de două ori la aceeași setare, o dată pe cardul din Slot 1 și din nou pe cardul din Slot 2.

[Slot RAW 1 - Slot JPEG 2]
  • Dacă este selectat [ Activat ] pentru [ Expunere multiplă ] > [ Salvare imagini individuale (NEF) ] în meniul de fotografiere sau dacă [ Activat ] este selectat pentru [ HDR (interval dinamic ridicat) ] > [ Salvare imagini individuale (NEF) ] în meniul de fotografiere, copiile neprocesate ale fotografiilor individuale NEF (RAW) care alcătuiesc fiecare expunere multiplă sau imagine HDR vor fi înregistrate pe ambele carduri de memorie împreună cu compozitul JPEG, indiferent de opțiunea selectată pentru calitatea imaginii.

  • Dacă este selectat [ Activat ] pentru setarea personalizată d8 [ Salvare original (EFECTE) ], copiile NEF (RAW) neprocesate ale fotografiilor realizate în f , d , e , k , l și m vor fi salvate pe ambele carduri de memorie împreună cu imaginea JPEG finală, indiferent de opțiunea selectată pentru calitatea imaginii.

[ Backup ] și [ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ]
  • Panoul de control și vizorul arată numărul de expuneri rămase pe card cu cel mai mic spațiu disponibil.

  • Declanșarea obturatorului va fi dezactivată când oricare dintre carduri este plin.

Înregistrarea filmelor

Când două carduri de memorie sunt introduse în cameră, slotul utilizat pentru înregistrarea filmelor poate fi selectat utilizând elementul [ Destinație ] din meniul de filmare.

Ștergerea copiilor

Când ștergeți imaginile înregistrate folosind [ Backup ] sau [ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ], aveți opțiunea de a șterge fie ambele copii, fie numai copia de pe card în slotul curent.

  • Apăsând O ( Q ) când imaginea creată folosind oricare dintre aceste opțiuni este evidențiată în timpul redării, se afișează un mesaj de confirmare.

  • Pentru a șterge doar copia de pe card în slotul curent, evidențiați [ Imagine selectată ] și apăsați din nou O ( Q Copia de pe cardul rămas nu este ștearsă.

  • Pentru a șterge ambele copii, evidențiați [ Aceleași imagini pe w și x ] și apăsați O ( Q ).