Za hiter dostop do pogosto uporabljenih nastavitev pritisnite gumb i ali tapnite ikono i na zaslonu pogleda v živo, da si ogledate meni i .

  • Označite elemente z večnamenskim izbirnikom in pritisnite J za ogled možnosti. Označite želeno možnost in pritisnite J , da izberete in se vrnete v meni i .

  • Za preklic in vrnitev na prejšnji prikaz pritisnite gumb i .

  • Med fotografiranjem z iskalom, ogledom v živo in snemanjem videoposnetkov so prikazani različni meniji.

Zatemnjeni elementi

Nekateri elementi in možnosti menija morda ne bodo na voljo, odvisno od načina in stanja kamere. Elementi, ki niso na voljo, so prikazani sivo in jih ni mogoče izbrati.

Gumb za ukaze
  • Z gumbom za glavne ukaze lahko izberete nastavitev za element, ki je trenutno označen v meniju i . Možnosti za izbrano nastavitev, če obstajajo, lahko izberete z vrtenjem gumba za podukaze.

  • Nekatere elemente je mogoče prilagoditi z vrtenjem enega od gumbov.

  • Pritisnite J , da shranite spremembe. Spremembe lahko shranite tudi tako, da pritisnete sprožilec do polovice ali označite drug element.

Meni za fotografije i

Če med fotografiranjem pritisnete gumb i , se prikažejo spodaj navedeni elementi. Z večnamenskim izbirnikom označite želeni element in pritisnite J za ogled možnosti.

Fotografiranje z iskalom

Fotografiranje v živo

1

Nastavite Picture Control

2

Kvaliteta slike

3

Način bliskavice

4

Povezava Wi‑Fi

5

Način samodejnega ostrenja

6

Izberite območje slike 1

7

Ravnovesje beline

8

Velikost slike

9

Merjenje

10

Aktivna osvetlitev D-Lighting

11

Način delovanja s področjem AF

12

Kontrole po meri 1

13

Digitalizator negativa 2

14

Predogled osvetlitve 2

  1. Prikazano samo med fotografiranjem z iskalom.

  2. Prikazano samo med fotografiranjem v pogledu v živo.

Prilagodite meni i

Izberite elemente, prikazane v menijih i . Uporabite nastavitve po meri f1 [ Customize i menu ] in f2 [ Customize i menu (Lv) ], da izberete elemente, prikazane v iskalu oziroma fotografiji v živo.

Meni Film i

Če med snemanjem filma pritisnete gumb i , se prikažejo spodaj navedeni elementi. Z večnamenskim izbirnikom označite želeni element in pritisnite J za ogled možnosti.

1

Nastavite Picture Control

2

Velikost okvirja in hitrost/kakovost slike

3

Zmanjšanje hrupa vetra

4

Povezava Wi‑Fi

5

Način samodejnega ostrenja

6

Destinacija

7

Ravnovesje beline

8

Občutljivost mikrofona

9

Merjenje

10

Aktivna osvetlitev D-Lighting

11

Način delovanja s področjem AF

12

Elektronski VR

Prilagodite meni i

Uporabite nastavitev po meri g1 [ Customize i menu ], da izberete elemente, prikazane v meniju i za film.

Meni Predvajanje i

Če med predvajanjem pritisnete gumb i , se prikaže kontekstno občutljiv meni i s pogosto uporabljenimi možnostmi predvajanja.

Predvajanje fotografij

Predvajanje filma

Predvajanje filma je zaustavljeno