Za hiter dostop do pogosto uporabljenih nastavitev pritisnite i ali tapnite i na prikazu v živo, da si ogledate meni i

  • Označite elemente z večnamenskim izbirnikom in pritisnite J za ogled možnosti. Označite želeno možnost in pritisnite J da izberete in se vrnete v meni i

  • Za preklic in vrnitev na prejšnji zaslon pritisnite gumb i

  • Med fotografiranjem z iskalom, pogledom v živo in snemanjem videoposnetkov so prikazani različni meniji.

Zasivljeni predmeti

Nekateri elementi in možnosti menija morda niso na voljo, odvisno od načina in stanja fotoaparata. Nerazpoložljivi predmeti so prikazani v sivi barvi in jih ni mogoče izbrati.

Gumb za ukaze
  • Z glavnim gumbom za ukaze lahko izberete nastavitev za element, ki je trenutno označen v meniju i Možnosti za izbrano nastavitev, če obstajajo, lahko izberete z vrtenjem gumba za podukaze.

  • Nekatere elemente je mogoče prilagoditi z vrtenjem katerega koli gumba.

  • Pritisnite J da shranite spremembe. Spremembe lahko shranite tudi tako, da do polovice pritisnete sprožilec ali označite drug element.

Meni za fotografije i

Če i prikažejo spodaj navedeni elementi. Označite želeni element z večnamenskim izbirnikom in pritisnite J za ogled možnosti.

Fotografiranje z iskalom

Fotografiranje s pogledom v živo

1

Nastavite nadzor slike

2

Kvaliteta slike

3

Način bliskavice

4

Povezava Wi‑Fi

5

Način samodejnega ostrenja

6

Izberite območje slike 1

7

Ravnovesje beline

8

Velikost slike

9

Merjenje

10

Aktivna D-Lighting

11

Način AF-območja

12

Kontrole po meri 1

13

Negativni digitalizator 2

14

Predogled osvetlitve 2

  1. Prikazano samo med fotografiranjem z iskalom.

  2. Prikazano samo med fotografiranjem s pogledom v živo.

Prilagodite meni i

Izberite elemente, prikazane v menijih i Uporabite nastavitve po meri f1 [ Customize i menu ] in f2 [ Customize i menu (Lv) ], da izberete elemente, prikazane v iskalu oziroma fotografiji v živo.

Meni Film i

Če i prikažejo spodaj navedeni elementi. Označite želeni element z večnamenskim izbirnikom in pritisnite J za ogled možnosti.

1

Nastavite nadzor slike

2

Velikost okvirja in hitrost/kakovost slike

3

Zmanjšanje hrupa vetra

4

Povezava Wi‑Fi

5

Način samodejnega ostrenja

6

Destinacija

7

Ravnovesje beline

8

Občutljivost mikrofona

9

Merjenje

10

Aktivna D-Lighting

11

Način AF-območja

12

Elektronski VR

Prilagodite meni i

Uporabite nastavitev po meri g1 [ Customize i menu ], da izberete elemente, prikazane v meniju filma i .

Meni Playback i

Če i prikaže kontekstno občutljiv i meni s pogosto uporabljenimi možnostmi predvajanja.

Predvajanje fotografij

Predvajanje filma

Predvajanje filma je zaustavljeno