Z W ( Y ) izberite, kako kamera meri svetlobo pri nastavitvi osvetlitve.

Gumb W ( Y ).

Gumb W ( Y ) je lahko onemogočen v nekaterih načinih fotografiranja ali ob določenih pogojih.

Izbira možnosti merjenja

Držite W ( Y ) in zavrtite glavni gumb za upravljanje.

Možnost

Opis

TODO: table/tgroup/tbody/row[1]/entry[1]/p/indexmarkerL

[ Matrično merjenje ]

Matrično merjenje je prilagojeno širokemu razponu predmetov. Daje rezultate naravnega videza.

TODO: table/tgroup/tbody/row[2]/entry[1]/p/indexmarkerM

[ Sredinsko uteženo merjenje ]

Fotoaparat dodeli največjo težo središču okvirja. Uporablja se lahko na primer pri predmetih, ki prevladujejo v kompoziciji.

TODO: table/tgroup/tbody/row[3]/entry[1]/p/indexmarkerN

[ Točkovno merjenje ]

Kamera meri krog s premerom 4 mm (0,16 in.) (približno 1,5 % okvirja). Uporabite na primer za merjenje določenega območja okvirja, ko je vaš motiv osvetljen od ozadja ali ima izrazito kontrastna območja.

TODO: table/tgroup/tbody/row[4]/entry[1]/p/indexmarkert

[ Poudarjeno merjenje ]

Fotoaparat pripiše največjo težo poudarkom. Uporabite to možnost, da zmanjšate izgubo podrobnosti v poudarkih, na primer pri fotografiranju reflektorjev na odru.