Fotoaparat je mogoče uporabljati z eno ali več oddaljenimi bliskavicami (Advanced Wireless Lighting ali AWL ). Za informacije o uporabi bliskavice, nameščene na nastavek za dodatno opremo fotoaparata, glejte »Fotografija z bliskavico na fotoaparatu« ( Fotografija z bliskavico na fotoaparatu ).

V tem poglavju so postopki, ki vključujejo dodatno opremo, povezano s fotoaparatom, označeni s C , postopki, ki vključujejo oddaljene bliskavice, pa s f . Za več informacij o f glejte priročnik, ki je priložen bliskavici.

Uporaba oddaljenih bliskavic

Oddaljene bliskavice je mogoče upravljati prek optičnih signalov iz bliskavice, nameščene na nastavku za dodatno opremo fotoaparata ( optični AWL ) ali prek radijskih signalov iz WR-R10 (na voljo posebej), ki je povezan s fotoaparatom ( radio AWL ). Te oblike nadzora bliskavice je mogoče kombinirati na naslednji način: