Fotoaparat lahko uporabljate z eno ali več oddaljenimi bliskavicami (Advanced Wireless Lighting ali AWL). Za informacije o uporabi bliskavice, nameščene na čevlju za dodatno opremo fotoaparata, glejte »Fotografija z bliskavico na fotoaparatu« (Fotografija z bliskavico na fotoaparatu ).

V tem poglavju so operacije, ki vključujejo dodatno opremo, povezano s fotoaparatom, označene s C , operacije, ki vključujejo oddaljene bliskavice z f . Za več informacij o f glejte priročnik, ki je priložen bliskavici.

Uporaba oddaljenih bliskavic

Daljinske bliskavice je mogoče nadzorovati z optičnimi signali iz bliskavice, ki je nameščena na čevlju za dodatno opremo fotoaparata ( optični AWL ) ali prek radijskih signalov iz WR-R10 (na voljo posebej), ki je priključen na fotoaparat ( radio AWL ). Te oblike nadzora bliskavice je mogoče kombinirati na naslednji način:

  • Radio AWL z eno ali več oddaljenimi bliskavicami ( Radio AWL )

  • Optični AWL z eno ali več oddaljenimi bliskavicami ( optični AWL )

  • Radio AWL z dodatno osvetlitvijo, ki jo zagotavlja bliskavica, nameščena na čevlje ( dodajanje bliskavice v čevlju )

  • Radijski AWL v kombinaciji z optičnim AWL, ki ga zagotavlja bliskavica, nameščena na čevlje ( Optical/Radio AWL )