Morebitne težave s kamero boste morda lahko rešili tako, da sledite spodnjim korakom. Preverite ta seznam, preden se posvetujete s prodajalcem ali pooblaščenim servisnim predstavnikom Nikon .

1. KORAK

Preverite pogoste težave, navedene v naslednjih razdelkih:

2. KORAK

Izklopite fotoaparat in odstranite baterijo, nato počakajte približno minuto, ponovno vstavite baterijo in vklopite fotoaparat.

Fotoaparat lahko po fotografiranju nadaljuje s pisanjem podatkov na pomnilniško kartico. Počakajte vsaj minuto, preden odstranite baterijo.

3. KORAK

Preiščite Nikon spletna mesta.

KORAK 4

Posvetujte se s predstavnikom pooblaščenega servisa Nikon .

Obnavljanje privzetih nastavitev
  • Odvisno od trenutnih nastavitev nekateri elementi menija in druge funkcije morda ne bodo na voljo. Za dostop do elementov menija, ki so zatemnjeni, ali funkcij, ki drugače niso na voljo, poskusite obnoviti privzete nastavitve z uporabo elementa [ Ponastavi vse nastavitve ] v nastavitvenem meniju.

  • Upoštevajte pa, da bodo ponastavljeni tudi profili brezžičnega omrežja, informacije o avtorskih pravicah in drugi uporabniško ustvarjeni vnosi. Po ponastavitvi nastavitev ni več mogoče obnoviti.