Kompenzacija bliskavice se uporablja za namerno spreminjanje moči bliskavice, da se na primer spremeni svetlost motiva glede na ozadje. Moč bliskavice je mogoče povečati, da bo glavni subjekt videti svetlejši, zmanjšati, da prepreči bleščanje, ali kako drugače natančno nastaviti, da doseže želeni rezultat.

Prilagoditev kompenzacije bliskavice

Držite gumb N ( Y ) in zavrtite gumb za podukaze. Izbrana možnost bo prikazana na monitorju, nadzorni plošči in v iskalu.

  • Moč bliskavice je mogoče nastaviti na vrednosti od –3 do +1 EV.

  • Pri privzetih nastavitvah se spremembe moči bliskavice izvajajo v korakih po 1/3 EV. Velikost koraka lahko izberete z nastavitvijo po meri b1 [ EV koraki za nadzor osvetlitve ].

  • Na splošno izberite pozitivne vrednosti za močnejšo osvetlitev, negativne vrednosti pa zagotovite, da subjekt ni premočno osvetljen.

  • Normalno moč bliskavice je mogoče obnoviti z nastavitvijo kompenzacije bliskavice na ±0,0. Izravnava bliskavice se ne ponastavi, ko je fotoaparat izklopljen.