Območje slike lahko izberete z možnostjo [ Image area ] > [ Choose image area ] v meniju za snemanje filma. Izberite [ FX ] za snemanje filmov v tako imenovanem »formatu filma, ki temelji na FX«, [ DX ] za snemanje v »formatu filma, ki temelji na DX«. Razlike med obema so prikazane spodaj.

  • Velikosti posnetih območij so približno 35,9 × 20,2 mm (format filma, ki temelji na FX) in 23,5 × 13,2 mm (format filma na osnovi DX). Filmi, posneti z objektivom formata DX in izbranim [ On ] za [ Image area ] > [ Auto DX crop ] v meniju za snemanje videoposnetkov, so posneti v formatu filma, ki temelji na DX.

  • Omogočanje elektronskega zmanjševanja tresljajev z izbiro [ On ] za [ Electronic VR ] v meniju za snemanje filma zmanjša velikost izreza in rahlo poveča navidezno goriščno razdaljo.