Spodaj so navedene rešitve za nekatere pogoste težave.

  • Informacije o odpravljanju težav za aplikacijo SnapBridge najdete v spletni pomoči za aplikacijo, ki si jo lahko ogledate na:
    https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html

  • Za informacije o brezžičnem oddajniku WT-7 glejte priročnik, ki je priložen oddajniku WT-7.

  • Za informacije o Wireless Transmitter Utility ali Camera Control Pro 2 glejte spletno pomoč za zadevno aplikacijo.

Težava

rešitev

Kamera prikaže napako TCP/IP.

Preverite nastavitve za gostiteljski računalnik ali brezžični usmerjevalnik in ustrezno prilagodite nastavitve kamere ( Nastavitve omrežja ).

Kamera prikaže napako »brez pomnilniške kartice«.

Preverite, ali je pomnilniška kartica pravilno vstavljena ( Vstavljanje pomnilniških kartic ).

Nalaganje je prekinjeno in se ne nadaljuje.

Nalaganje se bo nadaljevalo, če fotoaparat izklopite in nato znova vklopite ( Nalaganje slik ).

Povezava je nezanesljiva.

Če je za [ Kanal ] izbran [ Samodejno ], izberite [ Ročno ] in kanal izberite ročno ( Nastavitve povezave Wi-Fi ).

Če je kamera povezana z računalnikom v infrastrukturnem načinu, preverite, ali je usmerjevalnik nastavljen na kanal med 1 in 8 ( Nastavitve omrežja ).

[ Connect to smart device ] in [ Connect to PC ] sta zatemnjena in ju ni mogoče izbrati.

Te možnosti niso na voljo, ko je WT-7 povezan. Izklopite WT-7 ( Brezžični oddajnik (WT-7) ).