İzleme seçeneklerini görüntülemek için kamera menülerinde D sekmesini seçin.

Seçenek

Ayrıca bakınız

Menü varsayılanları için bkz. “Oynatma Menüsü Varsayılanları” ( 0 Oynatma Menüsü Varsayılanları ).