Kamerayla kullanılabilen ağ bağlantısı türleri aşağıda gösterilmiştir.