Valitse, kuinka kauan näyttö tai etsin on päällä, kun mitään toimintoja ei suoriteta.

  • Eri asetukset voidaan valita [ Toisto ], [ Valikot ], [ Kuvan tarkastelu ] ja [ Valmiustila ].

  • [ Valmiustila-ajastin ] määrittää, kuinka kauan ohjauspaneeli ja näyttö tai etsin näyttö ovat päällä, kun laukaisin painetaan puoliväliin. Näyttö ja etsin himmentyvät muutama sekunti ennen valmiusajastimen päättymistä. Jos [ 10 s ] on valittu, ajastin pidennetään 20 sekuntiin i valikon ollessa näkyvissä.

  • [Kuvan tarkistus ] -toimintoa lukuun ottamatta jokaista virran katkaisuviivettä pidennetään yhdellä minuutilla itselaukaisintilassa.

  • Pidemmät virrankatkaisuviiveet vähentävät akun kestävyyttä.

A Mukautetut asetukset: Kameran asetusten hienosäätö

a: Automaattitarkennus

b: Mittaus / valotus

c: Ajastimet / AE-lukitus

d: Kuvaaminen / näyttö

e: Haarukointi / Salama

f: Ohjaimet

g: Elokuva