Asetukset, joihin haarukointi on otettu käyttöön tilassa M, määritetään valokuvausvalikossa kohtiin [Automaattinen haarukointi ]> [ Automaattinen haarukointi asetettu ] ja mukautetulle asetukselle e6 [ Automaattinen haarukointi (tila M) ] valitut asetukset.

Mukautettu asetus e6
[ Automaattinen haarukointi (tila M) ]

Valokuvausvalikko
[ Automaattinen haarukointi ]

Valotuksen ja salaman haarukointi *

AE-haarukointi *

F

[ Salama / nopeus ]

Suljinnopeus ja salamataso

Suljinnopeus

G

[ Salama / nopeus / aukko ]

Suljinnopeus, aukko ja salamataso

Suljinnopeus ja aukko

H

[ Salama / aukko ]

Aukko ja salamataso

Aukko

I

[ Vain salama ]

Salamataso

-

  • Jos salamaa ei käytetä, kun [ Päällä ] on valittu kohtaan [ Automaattinen ISO-herkkyyden säätö ] ja [ Salama / nopeus ], [ Salama / nopeus / aukko ] tai [ Salama / aukko ] on valittu kohtaan e6 [ Automaattinen haarukointi (tila M ) ], ISO-herkkyys kiinnitetään kunkin haarukointisarjan ensimmäisen kuvan arvoon.

Salaman haarukointi

Salaman haarukointi suoritetaan vain i-TTL- tai q A (automaattinen aukko) -salamaohjauksella.

A Mukautetut asetukset: Kameran asetusten hienosäätö

a: Automaattitarkennus

b: Mittaus / valotus

c: Ajastimet / AE-lukitus

d: Kuvaaminen / näyttö

e: Haarukointi / Salama

f: Ohjaimet

g: Elokuva