Attēli tiek saglabāti, izmantojot failu nosaukumus, kas sastāv no “DSC_”, kam seko četrciparu skaitlis un trīs burtu paplašinājums. [ File naming ] tiek izmantots, lai atlasītu trīs burtus, kas aizstāj faila nosaukuma daļu “DSC”. Informāciju par teksta ievadīšanu skatiet sadaļā “Teksta ievade” ( teksta ievade ).

Failu nosaukumi
 • Failu nosaukumi ir “DSC_nnnn.xxx”. nnnn ir skaitlis no 0001 līdz 9999. xxx ir viens no šiem paplašinājumiem, kas piešķirts atbilstoši attēla kvalitātei un faila tipam atlasītajām opcijām:

  • NEF: NEF (RAW) fotoattēli

  • JPG: JPEG (labi, normāli vai pamata) fotoattēli

  • MOV: MOV filmas

  • MP4: MP4 filmas

  • NDF: noslaucīt atsauces datus

 • Attēliem, kas izveidoti ar [ Adobe RGB ], kas fotografēšanas izvēlnē atlasīts opcijai [Krāsu telpa ], ir faila nosaukumi formā “_DSCnnnn.xxx”.

 • Katrā fotogrāfiju pārī, kas ierakstīts, izmantojot NEF (RAW) + JPEG attēla kvalitātes iestatījumus, NEF un JPEG attēliem ir vienādi failu nosaukumi, bet dažādi paplašinājumi.