Samaziniet “troksni” (spilgtus plankumus vai miglu) fotogrāfijās, kas uzņemtas ar mazu aizvara ātrumu.

Opcija

Apraksts

[ Ieslēgts ]

Samaziniet troksni fotogrāfijās, kas uzņemtas ar aizvara ātrumu, kas ir lēnāks par 1 s.

[ Izslēgts ]

Ilgas ekspozīcijas trokšņu samazināšana ir atspējota.

Ilgstošas ekspozīcijas trokšņu samazināšana tiek veikta pēc fotogrāfijas uzņemšanas. Apstrādes laikā uzņemšanas displejā parādīsies paziņojums “[ Notiek trokšņu samazināšana ]”, un vadības panelī mirgos “Job NR”. Attēlus nevar uzņemt, kamēr ziņa nav notīrīta no displeja. Laiks, kas nepieciešams fotoattēlu apstrādei pēc uzņemšanas, aptuveni dubultojas.

Vadības panelis

Monitor

Trokšņu samazināšana ilgstošas iedarbības laikā

Ja kamera tiek izslēgta pirms apstrādes pabeigšanas, attēls tiks saglabāts, bet trokšņu samazināšana netiks veikta.