Izvēlieties slotu, kas kalpo kā primārais slots, kad atmiņas kartes tiek ievietotas gan CFexpress / XQD, gan SD atmiņas karšu slotos.

Opcija

Apraksts

[ CFexpress / XQD kartes slots ]

CFexpress / XQD atmiņas kartes slots kalpo kā primārais slots.

[ SD kartes slots ]

SD atmiņas kartes slots kalpo kā primārais slots.

Filmas galamērķis

Slots, kurā tiek ierakstītas filmas, tiek izvēlēts, izmantojot filmas uzņemšanas izvēlnes [Destination ] (Galamērķis ).