Fotoğrafların çekimden hemen sonra ekranda otomatik olarak görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin.

Seçenek

Açıklama

[ Açık ]

Resimler, çekildikleri anda seçili ekranda (ekran veya vizör) görünür.

[ Açık (yalnızca monitör) ]

Resimler, çekimden sonra yalnızca ekran çekimleri çerçevelemek için kullanıldığında görüntülenir. Monitör modu için [ Yalnızca vizör ] seçildiğinde resimler vizörde görüntülenmiyor.

[ Kapalı ]

Resimler yalnızca K düğmesine basılarak görüntülenebilir.