Resimleri değerlendirin.

  • Çoklu seçiciyi 4 veya 2 kullanarak resimleri vurgulayın.

  • Sıfırdan beş yıldıza kadar bir derecelendirme seçmek için 1 veya 3 basın veya resmi daha sonra silinmeye aday olarak işaretlemek için d yi seçin.

  • Vurgulanan resmi tam ekran görüntülemek için X düğmesini basılı tutun.

  • Değişiklikleri kaydetmek için J düğmesine basın.