Fotoaparate yra du atminties kortelių lizdai (1 ir 2 lizdai), leidžiantys vienu metu naudoti dvi atminties korteles.

  • Prieš įdėdami arba išimdami atminties korteles, išjunkite fotoaparatą.

  • Laikydami atminties kortelę taip, kaip parodyta, stumkite ją tiesiai į angą, kol ji užsifiksuos.

Likusių ekspozicijų skaičius
  • Fotografavimo ekrane ir valdymo skydelyje rodomas nuotraukų, kurias galima padaryti naudojant esamus nustatymus, skaičius.

  • Didesnės nei 1000 reikšmės suapvalinamos iki artimiausio šimto. Pavyzdžiui, reikšmės nuo 8000 iki 8099 rodomos kaip 8,0 k.

  • Jei atminties kortelės neįdėtos, bus rodomas [–E–] indikatorius.

Lizdų piktogramos

Dabartinės nuotraukos vieta rodoma piktograma apatiniame kairiajame atkūrimo ekrano kampe.

Atminties kortelių išėmimas

Įsitikinę, kad atminties kortelės prieigos lemputė nedega, išjunkite fotoaparatą, atidarykite atminties kortelės angos dangtelį ir paspauskite kortelę, kad ją ištrauktumėte ( q ). Tada kortelę galima išimti ranka ( w ).

Atminties kortelės įspėjimas apie aukštą temperatūrą

Kaip nurodyta etiketėje, esančioje atminties kortelės angos dangtelio viduje, įdėtos į fotoaparatą atminties kortelės gali įkaisti. Prieš pradėdami dirbti su fotoaparatu ir atminties kortelėmis, palaukite, kol fotografavimo ekrane išnyks įspėjimai apie aukštą temperatūrą.