Fotoaparate yra du atminties kortelių lizdai (1 ir 2 lizdai), leidžiantys vienu metu naudoti dvi atminties korteles.

  • Prieš įdėdami arba išimdami atminties korteles, išjunkite fotoaparatą.

  • Laikydami atminties kortelę taip, kaip parodyta, stumkite ją tiesiai į angą, kol ji užsifiksuos.

Likusių ekspozicijų skaičius
  • Fotografavimo ekrane ir valdymo skydelyje rodomas nuotraukų, kurias galima padaryti naudojant esamus nustatymus, skaičius.

  • Didesnės nei 1000 reikšmės suapvalinamos iki artimiausio šimto. Pavyzdžiui, reikšmės nuo 8000 iki 8099 rodomos kaip 8,0 k.

  • Jei atminties kortelės neįdėtos, bus rodomas [–E–] indikatorius.

Atminties kortelių išėmimas

Įsitikinę, kad atminties kortelės prieigos lemputė nedega, išjunkite fotoaparatą, atidarykite atminties kortelės angos dangtelį ir paspauskite kortelę, kad ją ištrauktumėte ( q ). Tada kortelę galima išimti ranka ( w ).

Atminties kortelės įspėjimas apie aukštą temperatūrą

Kaip nurodyta atminties kortelės lizdo dangtelio vidinėje pusėje, į fotoaparatą įdėtos atminties kortelės gali įkaisti. Nebandykite išimti atminties kortelių, jei fotografavimo ekrane pasirodo įspėjimas apie aukštą temperatūrą; vietoj to palaukite, kol fotoaparatas atvės ir ekrane išnyks įspėjimas.

Lizdų piktogramos

Dabartinės nuotraukos vieta rodoma piktograma apatiniame kairiajame atkūrimo ekrano kampe.