Monitoriaus režimas [ Prioritize viewfinder ] ( Monitoriaus režimo mygtukas ir akių jutiklis ) buvo pakeistas [ Prioritize viewfinder (1) ] ir [ Prioritize viewfinder (2) ].

  • Režimu [ Prioriteti viewfinder (1) ] vaizdo ieškiklis įsijungia tik tada, kai žiūrite pro jį. Šis elgesys yra identiškas [ Prioritetize viewfinder ], fotoaparato „C“ programinės aparatinės įrangos versijoje 1. xx .

  • Režimu [ Prioritetize viewfinder (2) ] vaizdo ieškiklis įsijungs ir kai žiūrite pro jį, ir kelioms sekundėms po to, kai fotoaparatas bus įjungtas, užrakto atleidimo mygtukas nuspaustas iki pusės arba AF-ON mygtukas bus įjungtas. prispaustas. Šis elgesys yra identiškas [ Prioritetiize viewfinder ] elgsenai fotoaparato „C“ programinės aparatinės įrangos 2 versijoje. xx .

  • Sąrankos meniu parinktis [ Prioritize viewfinder ], skirta [ Limit monitor mode selection ], taip pat buvo pakeista [ Prioritize viewfinder (1) ] ir [ Prioritize viewfinder (2) ] parinktimis.