Ekrane rodoma informacija apie esamus nustatymus. Kartais, pavyzdžiui, pakeitus nustatymus, gali būti rodomos kitos piktogramos arba įspėjimai.

Monitorius

Nuotraukų režimas

1

Fotografavimo režimas (fotografavimo režimo pasirinkimas )

2

Lanksčios programos indikatorius ( P (užprogramuotas automatinis) )

3

AF srities skliaustai ( AF srities režimas )

4

Įspėjimas apie temperatūrą ( automatinis temperatūros išjungimas )

5

Išleidimo režimas ( Release Mode )

6

Intervalinio laikmačio indikatorius ( fotografavimas intervalo laikmačiu )

t piktograma ( t piktograma )

Indikatorius „Nėra atminties kortelės“ ( dedamos atminties kortelės , nėra įdėtos atminties kortelės )

Atminties kortelės įspėjimas apie aukštą temperatūrą ( Atminties kortelės įspėjimas apie aukštą temperatūrą )

7

Fokusavimo režimas ( fokusavimo režimas )

8

Laikino vaizdo įrašymo indikatorius ( laikotarpio vaizdo įrašas )

9

AF srities režimas ( AF srities režimas )

10

Objekto aptikimas ( Automatinio fokusavimo objekto tipo pasirinkimas )

11

Blykstės režimas ( blykstės režimai )

12

Kelio žurnalo indikatorius ( vietos duomenys )

13

Palydovo signalo indikatorius ( Palydovo signalo indikatorius )

14

Baltos spalvos balansas ( baltos spalvos balansas )

15

Vaizdo kokybė ( vaizdo kokybės reguliavimas )

16

Aktyvus D-Lighting ( Active D-Lighting )

17

Vaizdo dydis ( vaizdo dydžio pasirinkimas )

18

Vaizdo valdymas ( vaizdo valdymas )

19

Vaizdo sritis ( Vaizdo srities nustatymų reguliavimas )

20

Ekspozicijos ir fotografavimo su blykste indikatorius ( ekspozicijos ir blykstės fotografavimas )

Baltos spalvos balanso serijų indikatorius ( baltos spalvos balanso serijų fotografavimas )

ADL serijos indikatorius ( ADL bracketing )

HDR indikatorius ( HDR nuotraukų darymas )

Kelių ekspozicijos indikatorius ( Kelių ekspozicijos kūrimas )

21

Užfiksavimas prieš išleidimą ( d4: C30 / C120 parinktys )

Kadrų skaičius ekspozicijos ir blykstės gretinimo sekoje ( ekspozicijos ir blykstės gretinimas )

Kadrų skaičius baltos spalvos balanso serijomis ( baltos spalvos balanso serijų serija )

Kadrų skaičius ADL serijų serijoje ( ADL Bracketing )

HDR stiprumas ( HDR nuotraukų darymas )

Daugkartinės ekspozicijos kadrų skaičius ( Daugkartinės ekspozicijos kūrimas )

22

Ekspozicijos indikatorius

Ekspozicija ( ekspozicijos indikatoriai )

Ekspozicijos kompensavimas ( Exposure Compensation )

Automatinis serijų kūrimas ( Bracketing )

23

i piktograma (mygtukas i ( i meniu) )

24

Baterijos indikatorius ( Baterijos lygis )

25

USB maitinimo tiekimas ( USB maitinimo tiekimas )

26

Blykstės paruošimo indikatorius ( naudojant fotoaparato blykstę )

27

Likusių ekspozicijų skaičius ( likusių ekspozicijų skaičius , atminties kortelės talpa )

Kameros valdymo režimas ( programinė įranga )

28

„Wi-Fi“ ryšio indikatorius ( Prisijungimas per „Wi-Fi“ („Wi-Fi“ režimas) , Belaidis LAN , Belaidis LAN )

„Bluetooth“ ryšio indikatorius ( susiejimas („Bluetooth“) )

Lėktuvo režimas ( Lėktuvo režimas )

29

ISO jautrumas ( ISO jautrumas )

30

ISO jautrumo indikatorius ( ISO jautrumas )

Automatinis ISO jautrumo indikatorius ( Automatinis ISO jautrumo valdymas )

31

Ekspozicijos kompensavimo indikatorius ( Exposure Compensation )

32

Blykstės kompensavimo indikatorius ( blykstės kompensavimas )

33

Diafragma ( A (automatinis diafragmos prioritetas) , M (rankinis) )

34

Diafragmos užrakto piktograma ( f4: valdymo užraktas )

35

Užrakto greitis ( S (užrakto pirmumo automatinis) , M (rankinis) )

36

Užrakto greičio užrakto piktograma ( f4: valdymo užraktas )

37

Fokusavimo indikatorius ( rankinis fokusavimas )

38

Matavimas ( Matavimas )

39

Automatinės ekspozicijos (AE) užraktas ( Autoexposure Lock )

40

Automatinis baltos spalvos balanso (AWB) užraktas ( f2: pasirinktiniai valdikliai (fotografavimas) )

41

Fotografavimas lietimu ( jutikliniai valdikliai , jutiklinis užraktas )

42

Vibracijos mažinimo indikatorius ( Vibration Reduction )

43

Tylus režimas ( Tylusis režimas )

44

FV užrakto indikatorius ( FV užraktas )

45

Fokusavimo taškas ( fokusavimo taško pasirinkimas )

46

Mirgėjimo aptikimas ( nuotraukų mirgėjimo mažinimas )

47

Indikatorius „Įjungtas objektyvas įmontuotas telekonverteris“.

48

Žiūrėjimo režimas ( d9: peržiūros režimas (Photo Lv) )

Temperatūros įspėjimai
  • Jei fotoaparato temperatūra pakyla, bus rodomas temperatūros įspėjimas ir atgalinės atskaitos laikmatis. Kai laikmatis pasieks nulį, fotografavimo ekranas išsijungs.

  • Temperatūrą, nuo kurios paleidžiamas atgalinės atskaitos laikmatis, galima pasirinkti iš [ Standartinis ] ir [ Aukšta ], naudojant [ Auto temperature cutout ] sąrankos meniu.

  • Pasiekus trisdešimties sekundžių ribą, laikmatis tampa raudonas. Kai kuriais atvejais laikmatis gali būti rodomas iškart įjungus fotoaparatą.

Aukštos temperatūros įspėjimai

Padidėjus fotoaparato vidinei temperatūrai ar atminties kortelių temperatūrai, fotografavimo ekrane gali būti rodomi įspėjimai apie aukštą temperatūrą. Prieš pradėdami dirbti su fotoaparatu, akumuliatoriumi ar atminties kortelėmis, palaukite, kol fotoaparatas atvės ir ekrane išnyks įspėjimai.

Neįdėta atminties kortelė

Jei atminties kortelė neįdėta, fotografavimo ekrane pasirodys indikatorius „nėra atminties kortelės“, o valdymo skydelyje ir fotografavimo ekrane bus rodomas [–E–] .

Informacinis ekranas

1

Fotografavimo režimas (fotografavimo režimo pasirinkimas )

2

Lanksčios programos indikatorius ( P (užprogramuotas automatinis) )

3

Užrakto greičio užrakto piktograma ( f4: valdymo užraktas )

4

Užrakto greitis ( S (užrakto pirmumo automatinis) , M (rankinis) )

5

Diafragmos užrakto piktograma ( f4: valdymo užraktas )

6

Diafragma ( A (automatinis diafragmos prioritetas) , M (rankinis) )

7

Ekspozicijos indikatorius

Ekspozicija ( ekspozicijos indikatoriai )

Ekspozicijos kompensavimas ( Exposure Compensation )

Automatinis serijų kūrimas ( Bracketing )

1

„Wi-Fi“ ryšio indikatorius ( Prisijungimas per „Wi-Fi“ („Wi-Fi“ režimas) , Belaidis LAN , Belaidis LAN )

„Bluetooth“ ryšio indikatorius ( susiejimas („Bluetooth“) )

2

Palydovo signalo indikatorius ( Palydovo signalo indikatorius )

3

Kelio žurnalo indikatorius ( vietos duomenys )

4

Ekspozicijos ir fotografavimo su blykste indikatorius ( ekspozicijos ir blykstės fotografavimas )

Baltos spalvos balanso serijų indikatorius ( baltos spalvos balanso serijų fotografavimas )

ADL serijos indikatorius ( ADL bracketing )

HDR indikatorius ( HDR nuotraukų darymas )

Kelių ekspozicijos indikatorius ( Kelių ekspozicijos kūrimas )

5

Likusių ekspozicijų skaičius ( likusių ekspozicijų skaičius , atminties kortelės talpa )

Kameros valdymo režimas ( programinė įranga )

6

i piktograma (mygtukas i ( i meniu) )

7

ISO jautrumas ( ISO jautrumas )

8

ISO jautrumo indikatorius ( ISO jautrumas )

Automatinis ISO jautrumo indikatorius ( Automatinis ISO jautrumo valdymas )

9

FV užrakto indikatorius ( FV užraktas )

10

Automatinės ekspozicijos (AE) užraktas ( Autoexposure Lock )

11

Blykstės kompensavimo indikatorius ( blykstės kompensavimas )

12

Ekspozicijos kompensavimo indikatorius ( Exposure Compensation )

Ekspozicijos kompensavimo vertė ( Exposure Compensation )

1

t piktograma ( t piktograma )

2

Intervalinio laikmačio indikatorius ( fotografavimas intervalo laikmačiu )

Laikino vaizdo įrašo indikatorius ( laikotarpio vaizdo įrašas )

3

Blykstės valdymo režimas ( blykstės valdymo režimas )

4

Ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimo indikatorius ( Long Exposure NR )

5

„pyptelėjimo“ indikatorius ( kameros garsai )

6

Baterijos indikatorius ( Baterijos lygis )

7

USB maitinimo tiekimas ( USB maitinimo tiekimas )

8

Vaizdo dydis ( vaizdo dydžio pasirinkimas )

9

AF srities režimas / objekto aptikimas ( AF srities režimas )

10

Fokusavimo režimas ( fokusavimo režimas )

11

Peržiūrėti atminties kortelės informaciją ( Peržiūrėti atminties kortelės informaciją )

12

Lėktuvo režimas ( Lėktuvo režimas )

13

Pasirinktiniai valdikliai (fotografavimas) ( f2: pasirinktiniai valdikliai (fotografavimas) )

14

Fotografavimo meniu bankas ( Shooting Menu Bank )

15

Vibracijos mažinimo indikatorius ( Vibration Reduction )

16

Matavimas ( Matavimas )

17

Vaizdo valdymas ( vaizdo valdymas )

18

Baltos spalvos balansas ( baltos spalvos balansas )

19

Vaizdo kokybė ( vaizdo kokybės reguliavimas )

20

Įspėjimas apie temperatūrą

Vaizdo įrašo režimas

1

Įrašymo indikatorius ( filmavimas )

„Nėra vaizdo įrašo“ indikatorius ( 0 piktograma )

2

Išorinis įrašymo valdymas ( įrašymo įrenginiai )

3

Vaizdo įrašo įrašymo laikas ( filmavimas )

Laiko kodas ( Timecode )

4

Kadro dydis ir sparta ( vaizdo įrašo kadrų dydžio ir greičio parinktys )

5

Paskirtis ( paskirties vieta )

6

Likęs laikas ( filmavimo vaizdo įrašai )

7

Vaizdo valdymas ( vaizdo valdymas )

Tono režimas ( Tone Mode )

8

Vaizdo sritis ( vaizdo įrašo vaizdo srities parinktys )

9

Vaizdo įrašo failo tipas ( vaizdo failų tipai )

10

Garso lygis ( mikrofono jautrumas )

11

Mikrofono jautrumas ( mikrofono jautrumas )

12

Elektroninis VR indikatorius ( Electronic VR )

13

Ausinių garsumas ( Ausinių garsumas )

14

Zebra raštas ( g11: Zebra Pattern )

15

Įrašymo indikatorius (raudonas rėmelis; g17: raudonas REC rėmelio indikatorius )

Vaizdo ieškiklis

Nuotraukų režimas

1

Indikatorius „Įjungtas objektyvas įmontuotas telekonverteris“.

2

Žiūrėjimo režimas ( d9: peržiūros režimas (Photo Lv) )

3

Išleidimo režimas ( Release Mode )

4

Fokusavimo režimas ( fokusavimo režimas )

5

AF srities režimas ( AF srities režimas )

6

Objekto aptikimas ( Automatinio fokusavimo objekto tipo pasirinkimas )

7

Blykstės režimas ( blykstės režimai )

8

Baltos spalvos balansas ( baltos spalvos balansas )

9

Aktyvus D-Lighting ( Active D-Lighting )

10

Vaizdo valdymas ( vaizdo valdymas )

11

Vaizdo kokybė ( vaizdo kokybės reguliavimas )

12

Vaizdo dydis ( vaizdo dydžio pasirinkimas )

13

Vaizdo sritis ( Vaizdo srities nustatymų reguliavimas )

14

AF srities skliaustai ( AF srities režimas )

15

Fokusavimo taškas ( fokusavimo taško pasirinkimas )

16

Ekspozicijos ir fotografavimo su blykste indikatorius ( ekspozicijos ir blykstės fotografavimas )

Baltos spalvos balanso serijų indikatorius ( baltos spalvos balanso serijų fotografavimas )

ADL serijos indikatorius ( ADL bracketing )

HDR indikatorius ( HDR nuotraukų darymas )

Kelių ekspozicijos indikatorius ( Kelių ekspozicijos kūrimas )

17

Kadrų skaičius ekspozicijos ir blykstės gretinimo sekoje ( ekspozicijos ir blykstės gretinimas )

Kadrų skaičius baltos spalvos balanso serijomis ( baltos spalvos balanso serijų serija )

Kadrų skaičius ADL serijų serijoje ( ADL Bracketing )

HDR stiprumas ( HDR nuotraukų darymas )

Daugkartinės ekspozicijos kadrų skaičius ( Daugkartinės ekspozicijos kūrimas )

18

Blykstės kompensavimo indikatorius ( blykstės kompensavimas )

19

Kelio žurnalo indikatorius ( vietos duomenys )

20

Palydovo signalo indikatorius ( Palydovo signalo indikatorius )

21

„Wi-Fi“ ryšio indikatorius ( Prisijungimas per „Wi-Fi“ („Wi-Fi“ režimas) , Belaidis LAN , Belaidis LAN )

„Bluetooth“ ryšio indikatorius ( susiejimas („Bluetooth“) )

Lėktuvo režimas ( Lėktuvo režimas )

22

USB maitinimo tiekimas ( USB maitinimo tiekimas )

23

Baterijos indikatorius ( Baterijos lygis )

24

Blykstės paruošimo indikatorius ( naudojant fotoaparato blykstę )

25

Likusių ekspozicijų skaičius ( likusių ekspozicijų skaičius , atminties kortelės talpa )

Kameros valdymo režimas ( programinė įranga )

26

ISO jautrumas ( ISO jautrumas )

27

ISO jautrumo indikatorius ( ISO jautrumas )

Automatinis ISO jautrumo indikatorius ( Automatinis ISO jautrumo valdymas )

28

Ekspozicijos kompensavimo indikatorius ( Exposure Compensation )

29

Ekspozicijos indikatorius

Ekspozicija ( ekspozicijos indikatoriai )

Ekspozicijos kompensavimas ( Exposure Compensation )

Automatinis serijų kūrimas ( Bracketing )

30

Diafragma ( A (automatinis diafragmos prioritetas) , M (rankinis) )

31

Diafragmos užrakto piktograma ( f4: valdymo užraktas )

32

Užrakto greitis ( S (užrakto pirmumo automatinis) , M (rankinis) )

33

Užrakto greičio užrakto piktograma ( f4: valdymo užraktas )

34

Lanksčios programos indikatorius ( P (užprogramuotas automatinis) )

35

Fotografavimo režimas (fotografavimo režimo pasirinkimas )

36

Fokusavimo indikatorius ( rankinis fokusavimas )

37

Matavimas ( Matavimas )

38

Tylus režimas ( Tylusis režimas )

39

Vibracijos mažinimo indikatorius ( Vibration Reduction )

40

Automatinės ekspozicijos (AE) užraktas ( Autoexposure Lock )

41

Automatinis baltos spalvos balanso (AWB) užraktas ( f2: pasirinktiniai valdikliai (fotografavimas) )

42

FV užrakto indikatorius ( FV užraktas )

43

Laikino vaizdo įrašo indikatorius ( laikotarpio vaizdo įrašas )

44

Intervalinio laikmačio indikatorius ( fotografavimas intervalo laikmačiu )

t piktograma ( t piktograma )

Indikatorius „Nėra atminties kortelės“ ( dedamos atminties kortelės , nėra įdėtos atminties kortelės )

Atminties kortelės įspėjimas apie aukštą temperatūrą ( Atminties kortelės įspėjimas apie aukštą temperatūrą )

45

Įspėjimas apie temperatūrą

46

Mirgėjimo aptikimas ( nuotraukų mirgėjimo mažinimas )

Vaizdo įrašo režimas

1

Ausinių garsumas ( Ausinių garsumas )

2

Zebra raštas ( g11: Zebra Pattern )

3

Vaizdo valdymas ( vaizdo valdymas )

Tono režimas ( Tone Mode )

4

Kadro dydis ir sparta ( vaizdo įrašo kadrų dydžio ir greičio parinktys )

5

Vaizdo sritis ( vaizdo įrašo vaizdo srities parinktys )

6

Vaizdo įrašo failo tipas ( vaizdo failų tipai )

7

Likęs laikas ( filmavimo vaizdo įrašai )

8

Paskirtis ( paskirties vieta )

9

Vaizdo įrašo įrašymo laikas ( filmavimas )

Laiko kodas ( Timecode )

10

Elektroninis VR indikatorius ( Electronic VR )

11

Mikrofono jautrumas ( mikrofono jautrumas )

12

Garso lygis ( mikrofono jautrumas )

13

Išorinis įrašymo valdymas ( įrašymo įrenginiai )

14

Įrašymo indikatorius ( filmavimas )

„Nėra vaizdo įrašo“ indikatorius ( 0 piktograma )

15

Įrašymo indikatorius (raudonas rėmelis; g17: raudonas REC rėmelio indikatorius )

Valdymo skydelis

Nuotraukų režimas

1

Fotografavimo režimas (fotografavimo režimo pasirinkimas )

2

Lanksčios programos indikatorius ( P (užprogramuotas automatinis) )

3

Užrakto greičio užrakto piktograma ( f4: valdymo užraktas )

4

Užrakto greitis ( S (užrakto pirmumo automatinis) , M (rankinis) )

Ekspozicijos kompensavimo vertė ( Exposure Compensation )

Blykstės kompensavimo vertė ( blykstės kompensavimas )

Kadrų skaičius ekspozicijos ir blykstės gretinimo sekoje ( ekspozicijos ir blykstės gretinimas )

Kadrų skaičius baltos spalvos balanso serijomis ( baltos spalvos balanso serijų serija )

Intervalų laikmačio sekoje likę intervalai (fotografija su intervalu su laikmačiu )

Fokuso poslinkio sekoje likusios nuotraukos ( fokuso poslinkio fotografija )

Kelio žurnalo indikatorius ( vietos duomenys )

Likęs ekspozicijos laikas ( d6: pailgintas užrakto greitis (M) )

5

Ekspozicijos kompensavimo indikatorius ( Exposure Compensation )

6

Ekspozicijos ir fotografavimo su blykste indikatorius ( ekspozicijos ir blykstės fotografavimas )

Baltos spalvos balanso serijų indikatorius ( baltos spalvos balanso serijų fotografavimas )

ADL serijos indikatorius ( ADL bracketing )

HDR indikatorius ( HDR nuotraukų darymas )

Kelių ekspozicijos indikatorius ( Kelių ekspozicijos kūrimas )

7

Diafragmos užrakto piktograma ( f4: valdymo užraktas )

8

Diafragma ( A (automatinis diafragmos prioritetas) , M (rankinis) )

Ekspozicijos ir blykstės gretinimo didinimas ( ekspozicijos ir blykstės fotografavimas )

Baltos spalvos balanso serijų didinimas ( baltos spalvos balanso serijų keitimas )

Kadrų skaičius ADL serijų serijoje ( ADL Bracketing )

Intervalinio laikmačio kadrų skaičius (fotografija su intervalu su laikmačiu )

Fokusavimo poslinkio kadrų skaičius ( Focus Shift Photography )

Palydovo signalo indikatorius ( Palydovo signalo indikatorius )

„Wi-Fi“ ryšio indikatorius ( Prisijungimas per „Wi-Fi“ („Wi-Fi“ režimas) , Belaidis LAN , Belaidis LAN )

„Bluetooth“ indikatorius ( susiejimas („Bluetooth“) )

Kompiuterio prijungimas ( programinė įranga )

9

Baterijos indikatorius ( Baterijos lygis )

10

USB maitinimo tiekimas ( USB maitinimo tiekimas )

11

Ekspozicijos indikatorius

Ekspozicija ( ekspozicijos indikatoriai )

Ekspozicijos kompensavimas ( Exposure Compensation )

Ekspozicijos ir blykstės gretinimas ( ekspozicijos ir blykstės fotografavimas )

Baltos spalvos balanso serijų fotografavimas

ADL bracketing ( ADL bracketing )

12

ISO jautrumas ( ISO jautrumas )

13

Likusių ekspozicijų skaičius ( likusių ekspozicijų skaičius , atminties kortelės talpa )

Iš anksto nustatytas rankinis baltos spalvos balanso matavimo režimas ( iš anksto nustatytas rankinis )

Praėjęs ekspozicijos laikas ( ilgos ekspozicijos (tik M režimas) )

Liko ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimo apdorojimo laikas ( Long Exposure NR )

Kameros valdymo režimo ekranas ( programinė įranga )

14

ISO jautrumo indikatorius ( ISO jautrumas )

Automatinis ISO jautrumo indikatorius ( Automatinis ISO jautrumo valdymas )

15

Išleidimo režimas ( Release Mode )

Buferio talpa ( išleidimo režimas )

Buferio talpa (didelės spartos kadrų fiksavimas;didelės spartos kadrų fiksavimas (C30/C120) )

Intervalo laikmačio indikatorius (Interval-Timer Photography )

Laikino vaizdo įrašo indikatorius ( laikotarpio vaizdo įrašų įrašymas )

Fokusavimo poslinkio indikatorius ( Focus Shift Photography )

16

Atminties kortelės indikatorius (2 lizdas;vaidmuo, kurį atlieka kortelė 2 lizde )

17

Atminties kortelės indikatorius (1 lizdas;vaidmuo, kurį atlieka kortelė 2 lizde )

18

AF srities režimas ( AF srities režimas )

19

Fokusavimo režimas ( fokusavimo režimas )

20

Fotografavimo meniu bankas ( Shooting Menu Bank )

21

Blykstės kompensavimo indikatorius ( blykstės kompensavimas )

Vaizdo įrašo režimas

1

Ekspozicijos kompensavimo vertė (vaizdo įrašai; ekspozicijos kompensavimas )

2

Kadro dydis ir sparta ( vaizdo įrašo kadrų dydžio ir greičio parinktys )

3

Galimas įrašymo laikas ( paskirties vieta )