Fotografavimo meniu dalyje [ Focus shift shooting ] buvo pridėta parinktis [ Focus position auto reset ].

  • Pasirinkus [ ON ], fokusavimas grįš į pradinę padėtį, kai bus padaryti visi esamos sekos kadrai. Taip nereikės kiekvieną kartą iš naujo fokusuoti, kai kelis kartus iš eilės fotografuojate objektus tuo pačiu fokusavimo atstumu.

  • Pasirinkus [ OFF ], židinys lieka fiksuotas paskutinės serijos kadro padėtyje. Tai leidžia pradėti nuo paskutinės fokusavimo padėties, kai fotografuojate vieną objektą keliomis serijomis iš eilės.