Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad pasirinktumėte dabartinę nuotrauką, kurią norite įkelti į išmanųjį įrenginį, kompiuterį arba ftp serverį.

 • Meniu i elementai, naudojami norint pasirinkti nuotraukas įkelti, priklauso nuo prijungto įrenginio tipo:

  • [ Pasirinkti, kad būtų galima įkelti į išmanųjį įrenginį ]: rodoma, kai fotoaparatas prijungtas prie išmaniojo įrenginio, naudojant tinklo meniu [ Prisijungti prie išmaniojo įrenginio ] ( Prisijungti prie išmaniojo įrenginio ).

  • [ Pasirinkti, kad būtų galima įkelti į kompiuterį ]: rodoma, kai fotoaparatas prijungiamas prie kompiuterio naudojant tinklo meniu ( Prisijungti prie kompiuterio ) esantį [ Prisijungti prie kompiuterio ].

  • [ Select for upload (FTP) ]: rodoma, kai fotoaparatas yra prijungtas prie FTP serverio naudojant [ Connect to FTP server ] tinklo meniu ( Prisijungimas prie FTP serverio ).

 • Vaizdo įrašų negalima pasirinkti įkelti, kai fotoaparatas prijungtas prie išmaniojo įrenginio per „SnapBridge“ programėlę.

 • Maksimalus kitais būdais įkeltų vaizdo įrašų failo dydis yra 4 GB.

 1. Pasirinkite norimą nuotrauką ir paspauskite mygtuką i .

 2. Pažymėkite [ Pasirinkti įkelti į išmanųjį įrenginį ], [ Pasirinkti įkelti į kompiuterį ] arba [ Pasirinkti įkelti (FTP) ] ir paspauskite J .

  Nuotraukos, skirtos išmaniesiems įrenginiams, pažymėtos W piktograma, o skirtos kompiuteriui ar ftp serveriui – s .

Įkėlimo žymėjimo pašalinimas

Norėdami pašalinti įkėlimo žymėjimą, pakartokite 1 ir 2 veiksmus.