Norėdami atkurti balso atmintines, paspauskite mygtuką b , kai peržiūrite nuotraukas, pažymėtas h piktogramomis.

Atkūrimo nutraukimas

Paspaudus užrakto atleidimo mygtuką arba naudojant kitus fotoaparato valdiklius, atkūrimas gali baigtis. Atkūrimas baigiasi automatiškai, kai pasirenkama kita nuotrauka arba išjungiamas fotoaparatas.

i meniu

Balso atmintines taip pat galima leisti paryškinus [ Play voice memo ] atkūrimo i meniu ir paspaudus J

Balso atmintinių trynimas

Norėdami ištrinti balso atmintinę iš esamos nuotraukos, paspauskite mygtuką O ( Q ); bus rodomas patvirtinimo dialogo langas, kaip parodyta.

  • Norėdami ištrinti ir nuotrauką, ir balso atmintinę, pažymėkite [ Paveikslėlis ir balso atmintis ] ir paspauskite O ( Q ).

  • Norėdami ištrinti tik balso atmintinę, pažymėkite [ Tik balso atmintis ] ir paspauskite O ( Q ).

  • Norėdami išeiti neištrindami nei nuotraukos, nei balso atmintinės, paspauskite D .

  • Dviejų formatų nuotraukose galite pasirinkti ištrinti balso atmintinę tik iš paveikslėlio, esančio dabartiniame lizde esančioje kortelėje, patvirtinimo dialogo lange pasirinkę [ Pasirinkta nuotrauka ], tada pasirinkę [ Tik balso atmintis ].