[ Aukšto dažnio mirgėjimo mažinimas ] elementai buvo įtraukti į nuotraukų fotografavimo ir vaizdo įrašymo meniu. Pasirinkus [ Įjungta (užrakto greičio tikslus nustatymas) ], užrakto greitis nuo 1/8000 iki 1/30 s gali būti reguliuojamas mažesniu žingsniu, o greitį , kuris sumažina mirgėjimą, galima rasti peržiūrint peržiūrą monitoriuje.

  • Aukšto dažnio mirgėjimo mažinimas galimas S ir M režimais fotografuojant ir M režimu filmuojant.

  • Ekspozicijos palaikymas dabar taikomas mažinant aukšto dažnio mirgėjimą nuotraukos režimu, kai pasirinktoje tinkintoje nuostatoje b7 yra pasirinktas [ ISO jautrumas ] [ Keep exp. kai f/ pasikeičia ].