Įjunkite fotoaparatą, pasirinkite kalbą ir nustatykite laikrodį. Prieš naudodami fotoaparatą pirmą kartą, atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad pasirinktumėte kalbą, laiko juostą ir nustatytumėte laikrodį taip, kad su visomis darytomis nuotraukomis būtų įrašytas teisingas laikas ir data.

 1. Paspauskite G , sąrankos meniu pažymėkite [ Kalba ] ir paspauskite 2 .

  Informacijos apie meniu naudojimą rasite skyriuje „Meniu naudojimas“ ( Meniu naudojimas ).

 2. Pasirinkite kalbą.

  Paspauskite 1 arba 3 , kad paryškintumėte norimą kalbą, ir paspauskite J (galimos kalbos skiriasi priklausomai nuo šalies ar regiono, kuriame fotoaparatas buvo įsigytas iš pradžių).

 3. Pažymėkite [ Laiko juosta ir data ] ir paspauskite 2 .
 4. Pasirinkite laiko juostą.
  • Ekrane [ Laiko juosta ir data ] pasirinkite [ Laiko juosta ].

  • Ekrane rodomi pasirinkti miestai pasirinktoje zonoje ir skirtumas tarp laiko pasirinktoje zonoje ir UTC.

  • Ekrane [ Time zone ] pažymėkite laiko juostą ir paspauskite J

 5. Įjunkite arba išjunkite vasaros laiką.
  • Ekrane [ Laiko juosta ir data ] pasirinkite [ Vasaros laikas ].

  • Pasirinkite [ ON ] (vasaros laikas įjungtas) arba [ OFF ] (vasaros laikas išjungtas).

  • Pasirinkus [ ON ], laikrodis pasukamas viena valanda į priekį; norėdami anuliuoti efektą, pasirinkite [ OFF ].

 6. Nustatykite laikrodį.
  • Ekrane [ Laiko juosta ir data ] pasirinkite [ Data ir laikas ].

  • Naudodami kryptinį valdiklį paspauskite J , kad nustatytumėte laikrodį pagal datą ir laiką pasirinktoje laiko juostoje [ Date and time ] ekrane (atminkite, kad fotoaparatas naudoja 24 valandų laikrodį).

 7. Pasirinkite datos formatą.
  • Ekrane [ Laiko juosta ir data ] pasirinkite [ Datos formatas ].

  • Pažymėkite norimą datos (metų, mėnesio ir dienos) rodymo tvarką ir paspauskite J .

 8. Išeikite iš meniu.

  Lengvai paspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki pusės, kad išeitumėte į fotografavimo režimą.

t piktograma

Mirksinti t piktograma fotografavimo ekrane rodo, kad fotoaparato laikrodis buvo nustatytas iš naujo. Su naujomis nuotraukomis įrašyta data ir laikas bus neteisingi; naudokite sąrankos meniu parinktį [ Laiko juosta ir data ] > [ Data ir laikas ], kad nustatytumėte teisingą laiką ir datą. Kameros laikrodis maitinamas nepriklausoma laikrodžio baterija. Laikrodžio baterija įkraunama, kai pagrindinė baterija yra įdėta į fotoaparatą. Įkrauti reikia apie 2 dienas. Įkrovus, laikrodis veiks maždaug mėnesį.