Toliau aprašyti pagrindiniai filmavimo veiksmai.

 1. Pasirinkite vaizdo režimą, sukdami nuotraukų / vaizdo įrašų parinkiklį į 1 .

  Atminkite, kad pasirenkamų blyksčių negalima naudoti, kai fotoaparatas veikia vaizdo režimu.

 2. Norėdami pradėti įrašymą, paspauskite vaizdo įrašymo mygtuką.
  • Bus rodomas įrašymo indikatorius, o fotografavimo ekrano kraštinės taps raudonos. Ekrane taip pat rodomas likęs laikas arba, kitaip tariant, apytikslis naujos filmuotos medžiagos kiekis, kurį galima įrašyti į atminties kortelę.

   1

   Įrašymo indikatorius

   2

   Vaizdo įrašo trukmė (filmuotos medžiagos trukmė)

   3

   Likęs laikas

   4

   Įrašymo indikatorius (raudonas rėmelis)

  • Įrašymo metu fotoaparatą galima iš naujo sufokusuoti paspaudus AF-ON mygtuką.

  • Garsas įrašomas per vaizdo mikrofoną. Įrašymo metu neuždenkite vaizdo mikrofono.

  • Taip pat galite sufokusuoti bakstelėdami objektą monitoriuje.

 3. Norėdami baigti įrašymą, dar kartą paspauskite vaizdo įrašymo mygtuką.

Prieigos prie atminties kortelės lemputė

Įrašant vaizdo įrašą užsidegs atminties kortelės prieigos lemputė. Neišimkite atminties kortelės ar baterijos.

0 piktograma

Piktograma 0 rodo, kad vaizdo įrašų įrašyti negalima.

Įspėjimai: įrašant vaizdo įrašus
 • Vaizdo įrašymas bus baigtas automatiškai, jei:

  • pasiektas maksimalus ilgis,

  • baterija išsikrovusi,

  • pasirenkate kitą fotografavimo režimą,

  • perjungiate režimus naudodami nuotraukų / vaizdo įrašų parinkiklį,

  • objektyvas pašalinamas arba

  • fotoaparato vidinė temperatūra pakyla.

 • Fotoaparato skleidžiami garsai gali būti girdimi įrašytoje medžiagoje:

  • automatinio fokusavimo metu,

  • vibracijos mažinimo metu arba

  • kai naudojama galios diafragma.

Aukštos temperatūros įspėjimai

Vaizdo įrašymo metu fotoaparatas arba atminties kortelės gali įkaisti ir fotografavimo ekrane gali pasirodyti įspėjimas apie aukštą temperatūrą arba įspėjimas apie atminties kortelės aukštą temperatūrą. Prieš pradėdami dirbti su fotoaparatu, akumuliatoriumi ar atminties kortelėmis, palaukite, kol fotoaparatas atvės ir ekrane išnyks įspėjimai.

Įspėjimai: fotografavimas ir vaizdo įrašymas
 • Fotografavimo ekrane galite pastebėti šiuos dalykus. Šie reiškiniai taip pat bus matomi visose nuotraukose ar filmuotoje medžiagoje, įrašytoje fotoaparatu:

  • mirgėjimas ar juostos scenose, apšviestose tokiais šaltiniais kaip fluorescencinės, gyvsidabrio garų ar natrio lempos,

  • iškraipymas judant (atskiri objektai, pvz., traukiniai ar automobiliai, dideliu greičiu judantys per kadrą, gali būti iškraipyti arba visas kadras gali atrodyti iškraipytas, kai fotoaparatas pasukamas horizontaliai),

  • dantyti kraštai, spalvos pakraščiai, muarė arba ryškios dėmės,

  • šviesios sritys ar juostos scenose, apšviestose mirksinčiais ženklais ir kitais nutrūkstančiais šviesos šaltiniais arba kai objektas trumpam apšviečiamas stroboskopu ar kitu ryškiu, trumpalaikiu šviesos šaltiniu, arba

  • mirgėjimas, kai vaizdo įrašymo metu naudojama galios diafragma.

 • Atminkite, kad jei naudosite mygtuką X , kad priartintumėte vaizdą per objektyvą, gali atsirasti triukšmas (atsitiktinai išdėstyti ryškūs pikseliai, rūkas ar linijos) ir netikėtos spalvos.

 • Įrašydami stenkitės nenukreipti fotoaparato į saulę ar kitus galingus šviesos šaltinius. Nesilaikant šios atsargumo priemonės gali būti pažeista fotoaparato vidinė grandinė.

Ekrano priartinimo naudojimas vaizdo režimu

Mygtukas X taip pat gali būti naudojamas norint priartinti ekraną vaizdo režimu ( Mastelio keitimas nuotraukos režimu ).

 • Įrašymo metu paspauskite X , kad priartintumėte 50%, 100% (1:1) arba 200%. Norėdami sumažinti mastelį, paspauskite W ( Q ). Tačiau atminkite, kad esant 1920 × 1080 kadro dydžiui, 50 % priartinimas negalimas.

 • Mastelio keitimas negalimas įrašant RAW formatu ( RAW vaizdo įrašas ).

 • Žiūrėdami vaizdo įrašus galite priartinti esamą kadrą, kai atkūrimas pristabdytas.