Kai fotoaparatas prijungtas prie FTP serverio, fotografavimo ekrane rodomas FTP indikatorius.

  • FTP ryšio klaidos atveju indikatorius taps raudonas ir bus rodoma C piktograma.