Papildyta pasirinktiniam nustatymui f3 [ Pasirinktiniai valdikliai (atkūrimas) ] ( f3: pasirinktiniai valdikliai (atkūrimas) ) ir valdikliai, kuriems jie gali būti priskirti.

Naujai pritaikomi valdikliai

[ DISP mygtukas ] buvo įtrauktas į tinkinamų valdiklių sąrašą.

Nauji vaidmenys

Prekė

apibūdinimas

N

[ Filtruotas atkūrimas (pasirinkite kriterijus) ]

Paspauskite valdiklį, kad atkūrimo meniu pereitumėte prie [ Filtered playback conditions ].

O

[ Pradėti serijos atkūrimą ]

Paspaudus valdiklį, kai vaizdas iš serijos rodomas visu kadru, pradedamas automatinis likusių nuotraukų atkūrimas. Atkūrimas sustabdomas, kai atleidžiamas valdiklis ( Tvarkyti serijas kaip grupes ).

M

[ Ciklo informacijos ekranas ]

Paspauskite valdiklį, kad perjungtumėte nuotraukos informacijos rodymą viso kadro atkūrimo metu. Galimus puslapius galima pasirinkti naudojant [ Playback display options ] atkūrimo meniu.

P

[ Tęsti fotografavimą ]

Paspauskite valdiklį, kad baigtumėte atkūrimą ir grįžtumėte į fotografavimo režimą.