Fotografuokite naudodami vieną ar daugiau nuotolinių blyksčių, naudodami belaidį blykstės valdymą (Advanced Wireless Lighting arba AWL). Informacijos apie blykstės naudojimą, pritvirtintą prie fotoaparato priedų lizdo, žr. „Fotografija su blykste“ ( Fotografija su blykste).

Šiame skyriuje operacijos su priedu, prijungtu prie fotoaparato, žymimos C , o operacijos su nuotolinėmis blykstėmis – f . Daugiau informacijos apie nuotolinių blykstės įrenginių naudojimą ( f ) rasite su blykstės įrenginiu pateiktoje dokumentacijoje.

Nuotolinių blykstės įrenginių naudojimas

Nuotolinius blykstės įrenginius galima valdyti naudojant:

  • radijo signalai * ( Radio AWL ),

  • optiniai signalai iš blykstės, pritvirtintos prie fotoaparato priedų lizdo ( Optinis AWL ), arba

  • radijo signalus, su papildomu apšvietimu, kurį užtikrina ant batų pritvirtintas blykstės įrenginys * ( Prie bato montuojamo blykstės pridėjimas ).

  • Radijo blykstės valdymas galimas tik tada, kai prie fotoaparato prijungtas WR-R11a arba WR-R10.