Atkūrimo meniu elementas [ Rotate tall ] buvo pervadintas [ Auto-rote images ]. Pasirinkus [ ON ], atkūrimo metu ekrane ir vaizdo ieškiklyje esantys ekranai pasisuks, kad atitiktų fotoaparato padėtį.

  • Kai sąrankos meniu parametrui [ Auto rotate info display ] pasirenkamas [ ON ], piktogramos atkūrimo ekrane taip pat pasisuks, kad atitiktų fotoaparato padėtį.