[ Reset using remote ] buvo pridėtas prie [ Laiko kodas ] > [ Laiko kodo kilmė ] parinkčių vaizdo įrašymo meniu ( Laiko kodas ). Tai leidžia iš naujo nustatyti laiko kodą paspaudus užrakto atleidimo mygtuką pasirenkamame belaidžiame nuotolinio valdymo pulte WR-T10, suporuotu su WR-R11a arba WR-R10 belaidžiu nuotolinio valdymo pulteliu, prijungtu prie fotoaparato.

  • Pasirinkus [ Reset using remote ] bus rodomas laiko kodo nustatymo iš naujo dialogo langas. Paspauskite WR-T10 užrakto atleidimo mygtuką, kad iš naujo nustatytumėte laiko kodą.

  • Vieno WR-T10 sujungimas su keliais WR-R11a/WR-R10 belaidžiais nuotolinio valdymo pulteliais leidžia iš naujo nustatyti kelių kamerų laiko kodus vienu metu paspaudus WR-T10 užrakto atleidimo mygtuką. Taigi kelių kamerų laiko kodus galima sinchronizuoti, todėl redaguoti lengviau.

Laiko kodo atkūrimo ekranas

Paspaudus fotoaparato užrakto atleidimo mygtuką iki galo, kol rodomas laiko kodo nustatymo iš naujo dialogo langas, laiko kodas nustatomas iš naujo. Fotografuojama nebus.