Žurnalo įrašymui naudojami apšvietimo lygiai, suskaitmeninti naudojant žurnalo funkciją. Norėdami įjungti žurnalo įrašymą naudodami unikalią Nikon „N-Log“ žurnalo funkciją, vaizdo įrašymo meniu pasirinkite [ ProRes 422 HQ 10-bit (MOV) ] arba [ H.265 10-bit (MOV) ] kaip [ Video file type ] ir pasirinkite [ N-Log ] kaip tono režimą. Pasirinkite N-Log, kad išsaugotumėte detales šviesiose ir šešėlinėse vietose ir išvengtumėte pernelyg sočiųjų spalvų filmuojant.

 • Fotografavimo ekrane pasirodys n

 • N-Log įrašymas skirtas filmuotai medžiagai, kuri bus apdorota naudojant spalvų rūšiavimą po gamybos. Spalvų klasifikavimas gali būti naudojamas norint pasiekti kelis efektus iš vienos sekos apdorojant ją skirtingais būdais.

 • Norint nustatyti spalvas, reikalinga suderinama trečiosios šalies programinė įranga.

 • Pritaikius N-Log 3D LUT rūšiuojant spalvas gaunamas vaizdo įrašas, kuris gražiai rodomas monitoriuose, suderinamuose su Rec. 709.

Įspėjimai: N-Log vaizdo įrašas
 • Mažiausia galima vaizdo įrašymo meniu elemento [ ISO jautrumo nustatymai ] > [ Didžiausias jautrumas ] reikšmė yra ISO 1600.

 • Mažiausia vaizdo įrašymo meniu elemento [ ISO jautrumo nustatymai ] > [ ISO jautrumas (režimas M) ] reikšmė yra ISO 800.

 • ISO jautrumas nuo Hi 0.3 iki Hi 2.0 nepasiekiamas.

 • Vaizdo įrašymo meniu nepasiekiami [ Set Picture Control ] ir [ High ISO NR ].

 • Elementas [ Active D-Lighting ] vaizdo įrašymo meniu yra nustatytas į [ Off ] ir jo pakeisti negalima.

 • Ekranas monitoriuje gali mirgėti arba atrodyti grūdėtas.

 • Fotoaparatui gali kilti problemų fokusuojant naudojant automatinį fokusavimą, tačiau tai nereiškia, kad yra gedimas.

Žiūrėti pagalbinę funkciją

Galite pastebėti, kad N-Log įrašymo metu peržiūrai fotografavimo ekrane trūksta kontrasto. Pasirinkus [ ON ] tinkintam nustatymui g8 [ View assist ], spalvos supaprastinamos ir padidėja kontrastas.

 • Fotografavimo ekrane pasirodys p

 • Faktiškai įrašytos filmuotos medžiagos spalvos neturi įtakos.

 • Kontrastas taip pat padidėja, kai N-Log filmuota medžiaga žiūrima fotoaparate.