• CFexpress yra CompactFlash asociacijos prekės ženklas JAV ir kitose šalyse.

 • NVM Express yra NVM Express Inc. prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas.

 • XQD yra Sony Corporation prekės ženklas.

 • Windows yra registruotasis prekės ženklas arba Microsoft Corporation prekės ženklas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse.

 • Apple®, App Store®, Apple logotipai, iPhone®, iPad®, Mac ir macOS yra Apple Inc. prekių ženklai, registruoti JAV ir (arba) kitose šalyse.

 • Android, Google Play ir Google Play logotipas yra Google LLC prekių ženklai. „Android“ robotas atkuriamas arba modifikuojamas iš „Google“ sukurto ir bendrinamo darbo ir naudojamas pagal „Creative Commons 3.0“ priskyrimo licencijoje aprašytas sąlygas.

 • IOS yra Cisco Systems, Inc. prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas JAV ir (arba) kitose šalyse ir naudojamas pagal licenciją.

 • HDMI, HDMI logotipas ir High-Definition Multimedia Interface yra HDMI Licensing, LLC prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

 • „Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipas yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, o Nikon naudoja tokius ženklus pagal licenciją.

 • „Wi-Fi“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

 • Naudojama intoPIX technologija.

 • Visi kiti šiame dokumente arba kituose su „Nikon“ gaminiu pateiktuose dokumentuose minimi prekių pavadinimai yra atitinkamų jų savininkų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

 • „Made for Apple“ ženklelio naudojimas reiškia, kad priedas buvo sukurtas specialiai prijungti prie ženklelyje nurodytų „Apple“ produktų, o kūrėjas patvirtino, kad jis atitinka „Apple“ veikimo standartus. „Apple“ neatsako už šio įrenginio veikimą arba jo atitiktį saugos ir reguliavimo standartams. Atminkite, kad šio priedo naudojimas su Apple gaminiu gali turėti įtakos belaidžio ryšio veikimui.

 • Šiame produkte yra programinė įranga, sukurta OpenSSL projekto, skirta naudoti OpenSSL Toolkit.

„FreeType“ licencija („FreeType2“)

Dalis šios programinės įrangos yra autorių teisės © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Visos teisės saugomos.

MIT licencija („HarfBuzz“)

Dalis šios programinės įrangos priklauso autorių teisėms © 2018 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz ). Visos teisės saugomos.

JOKIU ATVEJU AUTORIŲ TEISIŲ TURĖTOJAS NEATSAKO JOKIAI ŠALIUI UŽ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, SPECIALĘ, ATTITINKINĘ ARBA SEKMĖS ŽALĄ, KURIĄ NAUDOJANT ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ IR JOS DOKUMENTĄ, IR JOS DOKUMENTŲ NAUDOJIMĄ, NAUDOJANT DOKUMENTĄ. . AUTORIŲ TEISIŲ TURĖTOJAS SPECIALIAI ATSISAKO JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BET JOMIS, JOMIS NEAPSIribojančias NUMANOMAS GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI IR TINKAMUMO TAM TAM TAM TIKSLUI. ČIA PATEIKTA PROGRAMINĖ ĮRANGA YRA TOKIA, KOKIA YRA, IR AUTORIŲ TEISIŲ TURĖTOJAS NEĮSIPAREIGOJA TEIKIANT PRIEŽIŪROS, PAGALBOS, ATNAUJINIMŲ, PAtobulinimų AR MODIFIKACIJŲ.

„Unicode®“ simbolių duomenų bazės licencija („Unicode®“ simbolių duomenų bazė)

Šio gaminio programinė įranga naudoja Unicode® Character Database License atvirojo kodo programinę įrangą. Programinės įrangos licencijos sąlygos yra tokios:

PRANEŠIMAS APIE AUTORIŲ TEISES IR LEIDIMUS

Autorių teisės © 1991–2020 Unicode, Inc. Visos teisės saugomos.

Platinama pagal naudojimo sąlygas
https://www.unicode.org/copyright.html .

Leidimas nemokamai suteikiamas bet kuriam asmeniui, gaunančiam Unicode duomenų failų ir bet kurios susijusios dokumentacijos (toliau – duomenų rinkmenos) arba Unicode programinės įrangos ir bet kokios susijusios dokumentacijos (toliau – programinė įranga) kopijas dirbti su duomenų failais. arba Programinė įranga be apribojimų, įskaitant be apribojimų teises naudoti, kopijuoti, modifikuoti, sujungti, skelbti, platinti ir (arba) parduoti Duomenų rinkmenų ar programinės įrangos kopijas ir leisti asmenims, kuriems yra pateikti duomenų failai ar programinė įranga, daryti. taigi, su sąlyga, kad

 • šis pranešimas apie autorių teises ir leidimą pateikiamas su visomis duomenų failų ar programinės įrangos kopijomis arba

 • šis pranešimas apie autorių teises ir leidimą pateikiamas susijusioje dokumentacijoje.

DUOMENŲ FAILOS IR PROGRAMINĖ ĮRANGA PATEIKIAMI „TOKIOS, KOKIA YRA“, BE JOKIŲ AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BET JOMIS, JOMIS GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO TAM KONKREČIAM TIKSLUI IR NESUTEIKIMO NUOMOJIMUI. JOKIU ATVEJU AUTORIŲ TEISIŲ TURĖTOJAS AR TURĖTOJAI, ĮTRAUKTI Į ŠĮ PRANEŠIMĄ, NEATSAKO UŽ JOKIĄ PAREIŠKĄ, ARBA BET KOKIĄ SPECIALIĄ NETIESIOGINĘ ARBA SESMINĘ ŽALĄ ARBA BET KOKIĄ ŽALĄ, DĖL NAUDOJIMO ARBA NAUDOJIMO DUOMENŲ NUTRAUKIMO. KITI KRISTINIAI VEIKSMAI, KELIAMI DĖL DUOMENŲ FAILŲ AR PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO AR ATVEIKIMO AR SU SU SU SU SU SU SU SU SU SU SUSIJUSI.

Išskyrus šiame pranešime nurodytus atvejus, autorių teisių turėtojo vardas negali būti naudojamas reklamuojant ar kitaip skatinant pardavimą, naudojimą ar kitus sandorius su šiais duomenų failais ar programine įranga be išankstinio raštiško autorių teisių turėtojo leidimo.

AVC patentų portfelio licencija

Šis produktas yra licencijuotas pagal AVC patentų portfelio licenciją, skirtą vartotojo asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui, siekiant (i) koduoti vaizdo įrašą pagal AVC standartą („AVC vaizdo įrašas“) ir (arba ) (ii) iššifruoti AVC vaizdo įrašą, kuris buvo užkoduotas vartotojo, užsiimančio asmenine ir nekomercine veikla, ir (arba) gautas iš vaizdo įrašų teikėjo, turinčio licenciją teikti AVC vaizdo įrašus. Jokia licencija nesuteikiama arba nebus numanoma jokiam kitam naudojimui. Papildomos informacijos galima gauti iš MPEG LA, LLC Žr

https://www.mpegla.com

BSD licencija (NVM Express tvarkyklė)

Atvirojo kodo programinės įrangos, įtrauktos į fotoaparato NVM Express tvarkyklę, licencija yra tokia:

https://imaging.nikon.com/support/pdf/LicenseNVMe.pdf

Kita atvirojo kodo programinė įranga

Papildomas atvirojo kodo licencijas rasite toliau nurodytu URL:

https://imaging.nikon.com/oss/en/index.htm