"Geniş" (manzara) yön için, kamera saat yönünde 90° döndürüldüğünde "uzun" (portre) yön için ve kamera saat yönünün tersine 90° döndürüldüğünde "uzun" yön için ayrı netleme noktalarının seçilip seçilemeyeceğini seçin.

  • Kamera yönlendirmesinden bağımsız olarak aynı odak noktasını kullanmak için [ Kapalı ] öğesini seçin.

Kamera saat yönünün tersine 90° döndürüldü

Yatay (geniş) yönlendirme

Kamera saat yönünde 90° döndürüldü

  • Ayrı odak noktası seçimini etkinleştirmek için [ Odak noktası ] öğesini seçin. Hem netleme noktası hem de AF alanı modunun ayrı seçimini etkinleştirmek için [ Netleme noktası ve AF alanı modu ] öğesini seçin.

Kamera saat yönünün tersine 90° döndürüldü

Yatay (geniş) yönlendirme

Kamera saat yönünde 90° döndürüldü

A Özel Ayarlar: Kamera Ayarlarında İnce Ayar

bir: Odaklanma

b: Ölçüm/Pozlama

c: Zamanlayıcılar/AE Kilidi

d: Çekim/Görüntüleme

e: Basamaklama/Flaş

f: Kontroller

g: Video