[ AÇIK ] seçilirse, odak halkası Özel Ayar f2 [ Özel kontroller (çekim) ] kullanılarak kontrol halkasına atanan rolü yerine getirir.

  • [ ON ] seçildiğinde, kontrol halkası yalnızca [ Focus (M/A) ] rolünde çalışır.

  • Bu seçenek yalnızca uyumlu lensler için geçerlidir.

A Özel Ayarlar: Kamera Ayarlarında İnce Ayar

bir: Odaklanma

b: Ölçüm/Pozlama

c: Zamanlayıcılar/AE Kilidi

d: Çekim/Görüntüleme

e: Basamaklama/Flaş

f: Kontroller

g: Video