Yüksek hızlı çerçeve yakalama modunda deklanşöre tam olarak basıldığında ve deklanşöre tam olarak basıldığında kaydedilen maksimum seri çekim uzunluğunu, bellek ara belleğinin sonundan kaydedilen seri çekimin uzunluğunu seçin. .

1

Serbest bırakma sırasında bellek kartına kaydedilen arabellek kısmı ([ Ön yayın patlaması ])

2

Yayınlandıktan sonra çekilen fotoğraflar ([ Yayın sonrası seri çekim ])

3

Tam yüksek hızlı patlama

Seçenek

Tanım

[ Yayın öncesi patlama ]

[ Yok ] dışında bir seçenek belirlenirse, fotoğraf makinesi deklanşöre yarım basıldığında kareleri arabelleğe alır, ancak yalnızca son n saniyede ara belleğe eklenen kareleri arabelleğe alır; burada n, [ Ön -öncesi için seçilen değerdir. seri çekim ], deklanşöre sonuna kadar basıldığında bellek kartına kaydedilir (“Sürüm Öncesi Çekim”).

  • Deklanşöre yarıya kadar basılması ile sonuna kadar basılması arasındaki süre seçilen süreden daha kısaysa, yalnızca düğmeye yarıya kadar basıldığında ara belleğe kaydedilen kareler kaydedilecektir.

[ Yayın sonrası patlama ]

Deklanşöre tam basıldıktan sonra fotoğraf makinesinin fotoğraf çekmeye devam edeceği maksimum süreyi seçin: [ 1 s ], [ 2 s ], [ 3 s ] veya [ Maks. ]. [ Maks. ] seçildi.

[ Yayın öncesi seri çekim ] için [ Yok ] dışında bir seçenek seçildiğinde çekim ekranında bir Y simgesi görünür. Deklanşöre yarım basıldığında, ara belleğe almanın devam ettiğini göstermek için simgede yeşil bir nokta ( I ) görünecektir.

  • Deklanşöre yaklaşık 30 saniyeden fazla yarım basılırsa, simgede C görünür ve Yayın Öncesi Çekim iptal edilir. Yayın Öncesi Çekim, parmağınızı deklanşörden kaldırıp tekrar yarım basarak devam ettirilebilir.

A Özel Ayarlar: Kamera Ayarlarında İnce Ayar

bir: Odaklanma

b: Ölçüm/Pozlama

c: Zamanlayıcılar/AE Kilidi

d: Çekim/Görüntüleme

e: Basamaklama/Flaş

f: Kontroller

g: Video