İsteğe bağlı flaş ünitelerinin, yüksek veya düşük hızlı sürekli deklanşör modunda seri çekim sırasında her çekimden önce monitör ön flaşları yaymasını seçin.

Seçenek

Tanım

c

[ Kare ilerleme hızına öncelik verin ]

Flaş ünitesi, her dizideki ilk çekimden önce bir monitör ön flaşı yayar ve kalan çekimler için çıktıyı ölçülen değerde kilitler. Kare ilerleme hızı, [ Hassas flaş kontrolüne öncelik ver] seçildiğinden daha az düşer.

  • Seri çekim sırasında çekim ekranında bir FV kilit simgesi ( r ) görünecektir.

q

[ Hassas flaş kontrolüne öncelik verin ]

Flaş ünitesi, her çekimden önce bir monitör ön flaşı yayar ve flaş çıkışını gerektiği gibi ayarlar. Bazı durumlarda kare ilerleme hızı düşebilir.

A Özel Ayarlar: Kamera Ayarlarında İnce Ayar

bir: Odaklanma

b: Ölçüm/Pozlama

c: Zamanlayıcılar/AE Kilidi

d: Çekim/Görüntüleme

e: Basamaklama/Flaş

f: Kontroller

g: Video